Hyppää sisältöön

Luontokunnat.fi on Luontokunnat-verkoston verkkosivusto, joka tukee kuntia ja kaupunkeja niiden toimissa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonnon kestävässä käytössä. Kunnilla on kykyä ja halua suojella, hoitaa ja käyttää monipuolisesti luonnon monimuotoisuuden tuottamia ekosysteemipalveluita. #luontokunnat

Ajankohtaista

Kaupunkikosteikko
Pohjoismaiden kaupunkien viheralue-esimerkkejä 14.9.2021
Luontokunnat.fi-sivustolle on tehty uusi sivu kuntatason pohjoismaisesta yhteistyöstä. Sivulle kootaan Pohjoismaisen ministerineuvoston tuottamaa materiaalia luontopohjaisista ratkaisuista. Sivulla esitellään 15 esimerkkiä hyvistä viheralueratkaisuista.
Lue lisää
Syksyinen esteetön luontopolku
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 14.9: Hankkeistamalla vauhtia kuntien monimuotoisuustyöhön 6.9.2021
Tilaisuudessa kuullaan miten kunta voi hyödyntää hankkeistamista kunnan lumo-toiminnassa.
Lue lisää
Lampaita laitumella. Kuva Riikka Syörinki.
Tervetuloa avoimien viheralueiden hoito ja perinnebiotoopit -webinaariin 3.9.2021
Luontokunnat-verkoston ja Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä Avoimien viheralueiden hoito – webinaarissa syvennytään perinnebiotooppien hoitoon ja avoimien alueiden kunnossapidon kehittämismahdollisuuksiin. Webinaarissa kuullaan eri tahojen kokemuksia ja esitelmiä niin käytännön hoitotyöstä, laidunnuksesta kuin uusimmista tutkimustuloksista. 
Lue lisää
Mustikkapiiraita
Aamukahvit: Suomen luonnon päivän viettäminen kunnissa 2.8.2021
Tervetuloa verkoston aamukahveille 10.8.2021 klo 9.00-10.00. Aamukahvien aiheena on Suomen luonnon päivän viettäminen kunnissa.
Lue lisää
Infokyltti ja hulevesiuoma Vuoreksessa Tampereella
Hulevesiä hallitaan luontopohjaisin keinoin Tampereen Vuoreksessa 28.6.2021
Tampereen Vuoreksen luontopohjaiset hulevesijärjestelmät ovat teknisesti vaativa, huolella suunniteltu ja 2000-luvun alussa uraa uurtanut kokonaisuus, joka suunniteltiin asuinalueen suunnittelun yhteydessä.
Lue lisää
Kaupunkipuro
Valmistaudu kesällä hakemaan rahoitusta vesienhoitohankkeisiin 23.6.2021
Vedenjumala Ahdin nimipäivänä 21.6. vesiensuojelun tehostamisohjelma kannustaa hakemaan rahoitusta vesistökunnostuksiin sekä maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeisiin. Haku alkaa syksyllä, mutta jo kesän aikana on hyvä käynnistää valmistelut rahoituksen hakemiseksi.
Lue lisää
Luontolahjakuva
Luontolahja-kampanja innostaa suojelemaan suomalaista luontoa 23.6.2021
Perjantaina 18.6. käynnistyy Luontolahja-kampanja, joka kannustaa suojelemaan suomalaista luontoa. Kampanjan aikana kertyneet yksityisten henkilöiden ja yritysten suojelemat hehtaarit lasketaan yhteen, ja valtio suojelee vastaavan määrän omilta mailtaan.
Lue lisää
Kirjokimalainen
Luonnon monimuotoisuutta selvitettiin Tampereella 8.6.2021
Tampereen kaupunki seurasi kesällä 2020 luonnon monimuotoisuutta Hiedanrannassa, Vuoreksessa ja Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon niittymäisellä joutomaa-alueella Pyhäjärven rannassa. Nämä ovat Urban Nature Labs (Unalab) -EU-hankkeen pilottialueita Tampereella. Selvitysten tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa viheralueiden suunnittelussa ja kunnossapidossa.
Lue lisää
Kaupunkiniitty

Kuntatietoa

Ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia. Kunnilla on tärkeä rooli maankäytön suunnittelussa, luontoalueiden hoidossa ja luontotietouden lisääjänä.

Lue luontokuntauutisia

Ilmakuva pääkaupunkiseudusta

Muiden verkostojen kuulumiset

Luontokunnat-verkosto tekee yhteistyötä muiden kuntaverkostojen kanssa, kuten Hinku ja Circwaste, joiden vinkkejä ja oppeja hyödynnetään luontokuntatoiminnassa.

Lue muiden verkostojen uutisia

Metsäpolku

Luontotietoa

Luontokunnat-verkostossa on mukana monia tahoja, jotka tuottavat ajankohtaista ja kunnille tärkeätä luontotietoa. Keräämme tutkimuksen ja verkostojen tuottamaa luontotietoa kuntien hyödynnettäväksi. 

Lue lisää luontotiedosta

Luontotietoa

Varpuspöllö. Kuva Taru Suninen.
Uusi selvitys julki Pirkanmaan uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä 22.4.2021
Pirkanmaa on erittäin merkittävä maakunta Suomen uhanalaisten lajien säilymisen kannalta. Tämä käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen tuoreesta selvityksestä. Pirkanmaalle laaditaan tänä vuonna ensimmäisenä maakuntana Suomessa alueellinen biodiversiteettiohjelma.
Lue lisää
Lenninsiiven kansikuva
Lenninsiipi – lajinsuojelun verkkolehti 3/2021 ilmestynyt 6.4.2021
Tuoreimmassa Lenninsiivessä kerrotaan uusimpia lajistonsuojelun kuulumisia sekä tietoa tulevista retkistä ja tapahtumista.
Lue lisää
Mustakurkku-uikkkupariskunta
Lajien alueellinen uhanalaisuusarviointi 2020 on valmistunut 30.3.2021
Alueellinen uhanalaisuusarviointi on tehty valtakunnallisessa arvioinnissa elinvoimaisiksi (LC) ja silmälläpidettäviksi (NT) luokitelluille sammal-, putkilokasvi-, sieni-, jäkälä-, perhos- ja lintulajeille. Yhteensä alueellisesti uhanalaisia lajeja on 1 256.
Lue lisää
Ennallistettu suo
Helmi-ohjelman ensimmäinen vuosi oli soiden ennallistamisen ja vapaaehtoisen soiden suojelun ennätysvuosi 16.2.2021
Vuonna 2020 Helmi-elinympäristöohjelmassa käynnistettiin työt Suomen luonnon tilan parantamiseksi. Ennallistamista ja luonnonhoitoa tehtiin uhanalaisissa elinympäristöissä, joista erityisesti soilla saatiin merkittäviä tuloksia. Soiden vapaaehtoinen suojelu on myös saanut uutta vauhtia Helmi-ohjelmalla.
Lue lisää
  • Tulosta sivu