Hyppää sisältöön

Luontokunnat.fi on Luontokunnat-verkoston verkkosivusto, joka tukee kuntia ja kaupunkeja niiden toimissa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonnon kestävässä käytössä. Kunnilla on kykyä ja halua suojella, hoitaa ja käyttää monipuolisesti luonnon monimuotoisuuden tuottamia ekosysteemipalveluita. #luontokunnat

Ajankohtaista

Paluu talviverkoilta hyvillä mielin
Luonnon virkistyskäytön strategian laadinta on alkanut 21.1.2021
Ympäristöministeriö on käynnistänyt luonnon virkistyskäytön strategian laadinnan. Tavoitteena on tuoda luonnon virkistyskäytön hyötyjä suomalaisten tietoon ja käyttöön. Lisäksi selkeytetään luonnon virkistyskäytön edistämisen rooleja yhteiskunnassamme.
Lue lisää
Pitkospuut vievät lehtoon
Kotimaisia luontokohteita kunnostettiin 13.1.2021
Kansallispuistojen ja monien muiden suosittujen valtion luonnonsuojelualueiden retkeilypalveluja on kunnostettu laajasti. Huonokuntoiseen retkeilyinfraan kertyneen korjausvelan lyhentämiseen on kohdennettu viime ja tämän vuoden aikana noin 20 miljoonan euron rahoitus.
Lue lisää
Ennallistettua mäntymetsää
Luontokunnat-verkoston aamukahvitilaisuus kompensaatiosta 12.1.2021 klo 9.00–10.00 11.1.2021
Tervetuloa aamukahvittelemaan Luontokunnat-verkoston aamukahveille! Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä tulevan verkoston toimintaa jne. Tammikuun aamukahveilla keskustellaan kuntien kompensaatiomahdollisuuksista.
Lue lisää
Verkkojen kokeminen
Hyvinvoivia kalavesiä ja kestävää kalastusta jokaisessa Suomen kunnassa 15.12.2020
Kunnissa tehtävillä päätöksillä on suuri vaikutus siihen, millaiset edellytykset vapaa-ajan­kalastukselle ja kalatalouselinkeinoille on kunnan alueella. Lue Kalatalouden Keskusliiton vinkit vuoden 2021 kuntavaaleihin, siitä miten kunnat voivat päätöksillään ja toiminnallaan
Lue lisää
Kaupunkiniitty

Kuntatietoa

Ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia. Kunnilla on tärkeä rooli maankäytön suunnittelussa, luontoalueiden hoidossa ja luontotietouden lisääjänä.

Lue luontokuntauutisia

Ilmakuva pääkaupunkiseudusta

Muiden verkostojen kuulumiset

Luontokunnat-verkosto tekee yhteistyötä muiden kuntaverkostojen kanssa, kuten Hinku ja Circwaste, joiden vinkkejä ja oppeja hyödynnetään luontokuntatoiminnassa.

Lue muiden verkostojen uutisia

Metsäpolku

Luontotietoa

Luontokunnat-verkostossa on mukana monia tahoja, jotka tuottavat ajankohtaista ja kunnille tärkeätä luontotietoa. Keräämme tutkimuksen ja verkostojen tuottamaa luontotietoa kuntien hyödynnettäväksi. 

Lue lisää luontotiedosta

Luontotietoa

Tunturikoivikko
Euroopan unionin luonnon tila arvioitu – vain joka neljännen lajin tilanne suotuisa 5.11.2020
Luonnon köyhtyminen on jatkunut EU:ssa huolestuttavan voimakkaana. Suurin osa direktiivien suojelemista lajeista ja luontotyypeistä on epäsuotuisalla tai huonolla suojelutasolla jäsenmaiden toteuttamista suojelu-, ennallistamis- ja hoitotoimista huolimatta. Aktiivisten toimenpiteiden ansiosta on kuitenkin saatu aikaan myönteistä kehitystä. 
Lue lisää
Rantaniitty
Perämeren rantaniittyjen hoitohanke palkittiin Suomen parhaana maisemahankkeena 4.11.2020
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Perämeren rantaniittyjen hoitohanke on palkittu tänään Suomen parhaana maisemahankkeena 2020. Hankkeen ansiosta Perämeren rantaniittyjen maisemaa ja luontoa on hoidettu pitkäkestoisella ja laajamittaisella yhteistyöllä. Palkinnon luovutti ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen Maisemasymposiumissa 4.11.2020.
Lue lisää
Helmi-ohjelma logo
Upea aapasuo suojelualueeksi – Kivisuo on suurin Helmi-ohjelmassa suojeltu suo 21.9.2020
Laaja ja luontoarvoiltaan arvokas Kivisuo Muhoksella on tänään suojeltu soidensuojelualueeksi. Suojelupäätös toteuttaa Helmi-elinympäristöohjelman soidensuojelun tavoitteita ja on suurin Helmi-ohjelmassa suojeltu alue. Alueen pinta-ala on noin 614 hehtaaria. Sopimuksen alueesta tekivät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Osuuskunta Lumimuutos.
Lue lisää
Teollisuuslaitos
Global Biodiversity Outlook: Luonnon monimuotoisuuden kehitys edelleen kielteistä, politiikkatoimien oikea kohdentaminen välttämätöntä 21.9.2020
Tänään julkaistiin viides Global Biodiversity Outlook -raportti, joka käsittelee luonnon monimuotoisuuden tilaa hyödyntäen uusinta tietoa ja kansallisia raportteja. Koosteen mukaan luonnon monimuotoisuus köyhtyy ympäri maailman edelleen kovaa vauhtia. Jos toimia kohdennettaisiin oikein, olisi kehitys käännettävissä. Raportin on koostanut biodiversiteettisopimuksen sihteeristön johdolla asiantuntijaraati.
Lue lisää
  • Tulosta sivu