Hyppää sisältöön

Luontokunnat.fi on Luontokunnat-verkoston verkkosivusto, joka tukee kuntia ja kaupunkeja niiden toimissa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonnon kestävässä käytössä. Kunnilla on kykyä ja halua suojella, hoitaa ja käyttää monipuolisesti luonnon monimuotoisuuden tuottamia ekosysteemipalveluita. #luontokunnat

Ajankohtaista

Kuusen taimia
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 12.12.2023: Metsittäminen 4.12.2023
Tervetuloa verkoston aamukahveille tiistaina 12.12.2023 klo 9.00-10.00 kuulemaan metsittämisestä.
Lue lisää
Ennallistettu suo
Helmi-ohjelman hankehaku kunnille ja järjestöille tammikuussa – Kunta- ja Järjestö-Helmi -avustushaku tukee konkreettista ennallistamis- ja luonnonhoitotyötä 23.11.2023
Kunnille ja järjestöille suunnattu erityisavustus Helmi-ohjelman mukaisten elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeiden toteuttamiseen on haettavissa 2.1.2024–31.1.2024. Avustusta myönnetään hankkeisiin, joissa vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta heikentyneiden elinympäristöjen tilaa parantavilla toimilla. Avustuksen myöntää koko maassa keskitetysti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).
Lue lisää
Ennallisttettua talousmetsaa
Kaikki mitä haluat tietää ekologisesta kompensaatiosta -seminaari 17.1.2024 22.11.2023
Mitä olet halunnut tietää ekologisesta kompensaatiosta? Kuka siitä hyötyy ja millä tavoin? Vaikuttaako ekologinen kompensaatio maanomistajien, yritysten ja kuntien toimintaan? Tule kuuntelemaan vastauksia kaikille avoimeen seminaariin ekologisen kompensaation perusteista, säädöksistä, todentamisesta ja kertyneistä yritysten ja kuntien kokemuksista.
Lue lisää
Kaupunkimetsää
Espoo ryhtyi luontoviisaaksi ensimmäisenä Suomen suurista kaupungeista 31.10.2023
Luontoviisaat kunnat -verkosto koostuu kunnista, jotka pyrkivät kaikin keinoin vähentämään omasta toiminnastaan aiheutuvia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle. Espoo on Suomen suurista kaupungeista ensimmäinen, joka liittyy mukaan verkostoon. Espoon kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan 9.10.2023.
Lue lisää
Kunnostettu rantaniitty
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 14.11.2023: Priodiversity-hanke 31.10.2023
Tervetuloa verkoston aamukahveille tiistaina 14.11.2023 klo 9.00-10.00 kuulemaan luonnon monimuotoisuutta turvaavasta Priodiversity LIFE-Strategisesta LIFE-luontohankkeesta.
Lue lisää
Syyspuro
Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen avustushaku on käynnissä 18.10.2023
Ympäristöministeriön avustusta ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeille voi hakea 17.10.–30.11.2023 Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Avustushaun painopisteinä ovat tänä vuonna vesiluontoon sekä lasten ja nuorten metsäsuhteeseen liittyvät hankkeet.
Lue lisää
Syksyinen luontopolku
Lähiluonto-opastoiminnan esittely 9.10.2023
Tervetuloa Vantaan ympäristökeskuksen lähiluonto-opastoimintaa esittelevään webinaariin torstaina 26.10.2023 klo 14–15.30!
Lue lisää
Kapunkiniitty
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 10.10.2023: Kaupunkiniityt 26.9.2023
Tervetuloa verkoston aamukahveille tiistaina 10.10.2023 klo 9.00-10.00 kuulemaan kaupunkiniityistä ja niiden perustamisesta.
Lue lisää
Kestävyysloikka-palvelun etusivu

Kestävyysloikka.fi > Luontoloikat 

Luontokunnat-verkoston tuottamia luontoloikkia on koottu Kestävyysloikka-palveluun. Luontoloikka on toimenpide, joka tähtää luontokadon pysäyttämiseen. Hyvä luontoloikka kuvastaa kunnan uudenlaista toimintaa, joka taustoitetaan ja jossa kerrotaan päätöksentekoprosessista, kustannuksista, toimenpiteistä, luontohyödyistä ja viestinnästä. 

Tutustu Luontoloikkiin

 

Kaupunkiniitty

Kuntatietoa

Ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia. Kunnilla on tärkeä rooli maankäytön suunnittelussa, luontoalueiden hoidossa ja luontotietouden lisääjänä.

Lue luontokuntauutisia

 

Metsäpolku

Luontotietoa

Luontokunnat-verkostossa on mukana monia tahoja, jotka tuottavat ajankohtaista ja kunnille tärkeätä luontotietoa. Keräämme tutkimuksen ja verkostojen tuottamaa luontotietoa kuntien hyödynnettäväksi. 

Lue lisää luontotiedosta

Luontotietoa

Lenninsiipi-kansikuva
Lenninsiipi 2023 -verkkolehti on ilmestynyt 11.4.2023
Lajien uhanalaistuminen Suomen luonnossa jatkuu. Minkälaisen auttavan käden lajien ja niiden elinympäristöjen hoito, ennallistaminen ja kunnostaminen tähän tarjoaa? Muun muassa tätä kysymystä tarkastellaan Lenninsiiven teemanumeron kirjoituksissa.
Lue lisää
Turvesuo
Luonnon monimuotoisuus ja talous – mitä Dasgupta-raportti tarkoittaa Suomelle? 14.2.2023
Ihmiskunnan varallisuus on kasvanut luonnon kustannuksella. Luonnon kantokyvyn ylittyminen tulee johtamaan hyvinvointimme laskuun, koska luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut eivät pysy yllä eivätkä riitä tyydyttämään tarpeitamme nykyisellä kulutustasolla. Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa laaja-alaisessa selvityksessä avataan, mitä uraauurtava Dasgupta-raportti ja sen kymmenen muutospolkua tarkoittavat Suomelle.
Lue lisää
Osmankäämi
Uusi kasviatlas kertoo: menestyjäkasvit sopeutuvat maankäytön muutoksiin 22.6.2022
Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen yksikkö on julkaissut uuden version kasviatlaksesta. Uutena ominaisuutena on vertailu 500 yleisimmän kasvilajin levinneisyyden eroista ajanjaksojen 1958–1999 ja 2000–2020 välillä.
Lue lisää
Vanhaa metsää
Suomen suojelualueverkostossa täydennettävää 8.6.2022
Suomen ympäristökeskuksen laajan selvityksen mukaan luontokadon pysäyttäminen edellyttää suojelualueverkoston merkittävää kehittämistä. Monimuotoisuudeltaan rikkain kymmenys kallioluonnosta ei ole valikoitunut nykyiseen suojelualueverkostoon. Soiden osalta lisäsuojelua kaipaavat muun muassa uhanalaisimmat suoluontotyyppimme letot ja luonnontilaiset korvet.
Lue lisää
  • Tulosta sivu