Hyppää sisältöön

Luontokunnat.fi on Luontokunnat-verkoston verkkosivusto, joka tukee kuntia ja kaupunkeja niiden toimissa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonnon kestävässä käytössä. Kunnilla on kykyä ja halua suojella, hoitaa ja käyttää monipuolisesti luonnon monimuotoisuuden tuottamia ekosysteemipalveluita. #luontokunnat

Ajankohtaista

Infokyltti ja hulevesiuoma Vuoreksessa Tampereella
Hulevesiä hallitaan luontopohjaisin keinoin Tampereen Vuoreksessa 28.6.2021
Tampereen Vuoreksen luontopohjaiset hulevesijärjestelmät ovat teknisesti vaativa, huolella suunniteltu ja 2000-luvun alussa uraa uurtanut kokonaisuus, joka suunniteltiin asuinalueen suunnittelun yhteydessä.
Lue lisää
Kaupunkipuro
Valmistaudu kesällä hakemaan rahoitusta vesienhoitohankkeisiin 23.6.2021
Vedenjumala Ahdin nimipäivänä 21.6. vesiensuojelun tehostamisohjelma kannustaa hakemaan rahoitusta vesistökunnostuksiin sekä maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeisiin. Haku alkaa syksyllä, mutta jo kesän aikana on hyvä käynnistää valmistelut rahoituksen hakemiseksi.
Lue lisää
Luontolahjakuva
Luontolahja-kampanja innostaa suojelemaan suomalaista luontoa 23.6.2021
Perjantaina 18.6. käynnistyy Luontolahja-kampanja, joka kannustaa suojelemaan suomalaista luontoa. Kampanjan aikana kertyneet yksityisten henkilöiden ja yritysten suojelemat hehtaarit lasketaan yhteen, ja valtio suojelee vastaavan määrän omilta mailtaan.
Lue lisää
Kirjokimalainen
Luonnon monimuotoisuutta selvitettiin Tampereella 8.6.2021
Tampereen kaupunki seurasi kesällä 2020 luonnon monimuotoisuutta Hiedanrannassa, Vuoreksessa ja Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon niittymäisellä joutomaa-alueella Pyhäjärven rannassa. Nämä ovat Urban Nature Labs (Unalab) -EU-hankkeen pilottialueita Tampereella. Selvitysten tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa viheralueiden suunnittelussa ja kunnossapidossa.
Lue lisää
Lähimetsä Espoossa
Aamukahvit: Metsätuhojen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen 1.6.2021
Tervetuloa verkoston aamukahveille 8.6.2021 klo 9.00-10.00. Aamukahvien aiheena on metsätuhojen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen metsänhoidossa.
Lue lisää
Aamu-usvainen suo
Helmi-ohjelma asettaa konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet elinympäristöjen parantamiseksi 27.5.2021
Valtioneuvosto teki tänään periaatepäätöksen vuoteen 2030 ulottuvasta Helmi-elinympäristöohjelmasta. Ohjelmassa on 40 toimenpidettä eri elinympäristöjen ennallistamisen, hoidon ja suojelun vauhdittamiseksi. Helmi-ohjelma on merkittävä toimenpidekokonaisuus Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä.
Lue lisää
SYKEn Policy Briefin kansi
Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa 25.5.2021
Tulevaisuuden elinvoimainen kunta on kestävyysmurroksen edelläkävijä. Jotta tähän päästäisiin, hiilineutraalius, kiertotalous ja luontokadon pysäyttäminen on nivottava kunnan maankäytön suunnitteluun ja kaikkeen kunnan toimintaan. Arjen kestävät valinnat on tehtävä kuntalaisille helpoiksi.
Lue lisää
Twitteresimerkki
Luontokunnat-verkoston Kuntavaalit 2021 -kampanja käynnistyy 21.5.2021
Luontokunnat-verkoston kuntavaalikampanja käynnistyy maanantaina 24.5. Luontokunnat-verkosto haluaa kuntavaalien alla kiinnittää huomion kuntien tärkeisiin luontokohteisiin sekä nostaa esille lähiluonnon arvon kuntalaisille ja kunnan elinvoimaisuudelle.
Lue lisää
Kaupunkiniitty

Kuntatietoa

Ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia. Kunnilla on tärkeä rooli maankäytön suunnittelussa, luontoalueiden hoidossa ja luontotietouden lisääjänä.

Lue luontokuntauutisia

Ilmakuva pääkaupunkiseudusta

Muiden verkostojen kuulumiset

Luontokunnat-verkosto tekee yhteistyötä muiden kuntaverkostojen kanssa, kuten Hinku ja Circwaste, joiden vinkkejä ja oppeja hyödynnetään luontokuntatoiminnassa.

Lue muiden verkostojen uutisia

Metsäpolku

Luontotietoa

Luontokunnat-verkostossa on mukana monia tahoja, jotka tuottavat ajankohtaista ja kunnille tärkeätä luontotietoa. Keräämme tutkimuksen ja verkostojen tuottamaa luontotietoa kuntien hyödynnettäväksi. 

Lue lisää luontotiedosta

Luontotietoa

Varpuspöllö. Kuva Taru Suninen.
Uusi selvitys julki Pirkanmaan uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä 22.4.2021
Pirkanmaa on erittäin merkittävä maakunta Suomen uhanalaisten lajien säilymisen kannalta. Tämä käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen tuoreesta selvityksestä. Pirkanmaalle laaditaan tänä vuonna ensimmäisenä maakuntana Suomessa alueellinen biodiversiteettiohjelma.
Lue lisää
Lenninsiiven kansikuva
Lenninsiipi – lajinsuojelun verkkolehti 3/2021 ilmestynyt 6.4.2021
Tuoreimmassa Lenninsiivessä kerrotaan uusimpia lajistonsuojelun kuulumisia sekä tietoa tulevista retkistä ja tapahtumista.
Lue lisää
Mustakurkku-uikkkupariskunta
Lajien alueellinen uhanalaisuusarviointi 2020 on valmistunut 30.3.2021
Alueellinen uhanalaisuusarviointi on tehty valtakunnallisessa arvioinnissa elinvoimaisiksi (LC) ja silmälläpidettäviksi (NT) luokitelluille sammal-, putkilokasvi-, sieni-, jäkälä-, perhos- ja lintulajeille. Yhteensä alueellisesti uhanalaisia lajeja on 1 256.
Lue lisää
Ennallistettu suo
Helmi-ohjelman ensimmäinen vuosi oli soiden ennallistamisen ja vapaaehtoisen soiden suojelun ennätysvuosi 16.2.2021
Vuonna 2020 Helmi-elinympäristöohjelmassa käynnistettiin työt Suomen luonnon tilan parantamiseksi. Ennallistamista ja luonnonhoitoa tehtiin uhanalaisissa elinympäristöissä, joista erityisesti soilla saatiin merkittäviä tuloksia. Soiden vapaaehtoinen suojelu on myös saanut uutta vauhtia Helmi-ohjelmalla.
Lue lisää
  • Tulosta sivu