Ajankohtaista

Talviverkoilla Helsingissä
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 11.1.2022: Monimuotoinen luonto osana sosiaalisesti kestävää ja terveellisempää arkea 3.1.2022
Tilaisuudessa kuullaan miten monimuotoinen luonto edistää ihmisten hyvinvointia osana terveellisempää arkea.
Lue lisää
Hyvän joulun toivotus
Luontokunnat-verkosto kiittää hyvästä yhteistyöstä 22.12.2021
Ja toivottaa rauhallista joulua sekä iloista uutta vuotta 2022. Jatketaan heti vuoden vaihteen jälkeen tiistaina 11.1. aamukahveilla teemalla monimuotoinen luonto osana sosiaalisesti kestävää ja terveellisempää arkea!
Lue lisää
Suomalaisten luontosuhdekuva
Kysely: Lähes 90 prosenttia suomalaisista pitää luontoa itselleen tärkeänä – erilaisia luontosuhteita on laaja kirjo, ei yhtä ainoaa oikeaa 21.12.2021
Ylivoimainen enemmistö suomalaisista pitää luontoa itselleen tärkeänä. Sitran teettämä kyselytutkimus kertoo, että suomalaisilla on monia erilaisia luontosuhteita. Luontokadon pysäyttämisen kannalta on olennaista, että kaikki voivat löytää itselleen sopivia tapoja osallistua luontoa vahvistaviin toimiin.
Lue lisää
Tapahtuman kuvamainos
Save-the-date: Kestävä kuntatyö 22.3.2022 20.12.2021
Lämpimästi tervetuloa kaikille kunnille avoimeen kuntaverkostojen yhteistyössä järjestämään Kestävä kuntatyö - ymmärrystä ja yhteistyötä -seminaariin 22.3.2022.
Lue lisää
Nautoja laitumella
Perämeren rantaniityille Euroopan maisemapalkinnon kunniamaininta 16.12.2021
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttama Perämeren rantaniittyjen hoitohanke palkittiin Euroopan neuvoston maisemapalkinto -kilpailussa. Hankkeessa Perämeren arvokkaiden rantaniittyjen maisemaa ja luontoa on hoidettu pitkäkestoisella ja laajamittaisella yhteistyöllä. Hankkeen ansiosta umpeenkasvaneita alueita on kunnostettu ja palautettu laidunnuksen piiriin yhteensä jo 4000 hehtaaria.
Lue lisää
Ihmisiä vieraslajitalkoissa Tampereen Vuoreksessa
Luontopohjaisia ratkaisuja kehitetään osallistavin menetelmin Tampereella 15.12.2021
Tiiviissä kaupunkirakenteessa sinivihreällä verkostolla on monta tehtävää: se mm. virkistää kaupunkilaisia, viivyttää ja puhdistaa hulevesiä, puhdistaa ilmaa ja tarjoaa elinympäristön eläimille.  Yhdellä luontopohjaisella ratkaisulla tavoitellaan monia erilaisia hyötyjä. Eri näkökulmat ja tarpeet saadaan kaupunkisuunnittelussa huomioitua yhteiskehittämisen keinoin. Siinä lähtökohtana on, että kansalaiset ja järjestöt otetaan vahvasti mukaan kokeilemaan, oppimaan, ideoimaan ja testaamaan.
Lue lisää
Eteläsuomalainen räme
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 14.12: Suomen soiden monimuotoisuuden turvaaminen kuntatasolla 30.11.2021
Tilaisuudessa kuullaan miten Suomen soiden monimuotoisuutta voidaan turvata kuntatasolla. 
Lue lisää
Kompensaatiometsää
Ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki Lah­ti pi­lo­toi eko­lo­gis­ta kom­pen­saa­tio­ta en­sim­mäi­se­nä kau­pun­ki­na Suo­mes­sa 17.11.2021
Ekologisen kompensaation pilotissa Kytölä II -pientaloalueen rakentamisen aiheuttamaa luontoheikennystä kompensoidaan säilyttämällä Alvojärven alueen rantametsää. Lahden kaupungin ekologinen kompensaatiohanke on ensimmäinen, jossa kunta hyvittää taloudellisen toiminnan aiheuttamaa luontoheikennystä parantamalla luonnon tilaa toisaalla.
Lue lisää
Jurmon kylä
Kysely kuntaverkostojen yhteistilaisuuden sisällöstä 3.11.2021
Kuntaverkostot Canemure, Circwaste, FISS, FISU, Hinku, KETS, Luontokunnat – järjestävät vuosittain kuntatapahtuman, jonka tarkoituksena on tukea kuntia ilmastonmuutoksen hillintään, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvässä työssä. Seuraava kuntaverkostojen yhteistilaisuus järjestetään tiistaina 22.3.2022. Varaattehan ajankohdan jo tässä vaiheessa kalentereistanne.
Lue lisää
Ojaan asetettu köydellä yhteen sidottu rankanippu. Kuva: Henna Juntunen.
Puukunnostuksia Liedon ennallistetulla suolla 28.10.2021
Liedon pohjoisosassa lähellä Auraa sijaitseva kunnan omistama muutaman hehtaarin kokoinen suoalue ennallistettiin huhtikuun lopulla 2021. Suo ojitettiin perusteellisesti reilu 60 vuotta sitten, mutta työ on ollut tarpeeton, koska ojituksen vaikutus metsän kasvuun on ollut vaatimaton. Ennallistamisessa suo-ojat tukittiin yhtä reunaojaa lukuun ottamatta niistä aikanaan nostetulla turpeella.
Lue lisää
Kaikki uutiset
  • Tulosta sivu