Ajankohtaista

Valkovuokkoja
Aamukahvit:Kuntien päätöksenteko sekä sidosryhmäyhteistyö luontoasioissa 3.5.2021
Tervetuloa verkoston aamukahveille 11.5.2021 klo 9.00-10.00. Aamukahvien aiheena on kuntien päätöksenteko sekä sidosryhmäyhteistyö luontoasioissa.
Lue lisää
Jättipalsami
Luontokuntien vieraslajitilaisuus 5.5. 26.4.2021
Luontokunnat-verkosto järjestää 5.5. klo 9.00-15.15 vieraslajiaiheisen tilaisuuden, jossa kuullaan mm. ajankohtaiskatsaus vieraslajilainsäädännöstä, esittelyjä kuntia hyödyttävistä vieraslajihankkeista- ja kampanjoista, kuntien edustajien puheenvuoroja sekä muuta kiinnostavaa!
Lue lisää
Keväinen luontopolku
Luonnon virkistyskäytön strategia tuo luonnossa liikkumisen hyödyt suomalaisten tietoon – nyt kansalaisilta pyydetään ehdotuksia ja kommentteja 26.4.2021
Ympäristöministeriö pyytää kansalaisilta evästystä kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian laadintaan. Kommentteja voi lähettää 31.5.2021 saakka Otakantaa.fi :ssä. Kyselyssä voi tehdä myös omia ehdotuksia.
Lue lisää
Keväinen Arabianranta Helsingissä
Helsinki panostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen 22.4.2021
Helsingin uusi Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma (LUMO-ohjelma) asettaa kunnianhimoiset tavoitteet ja listaa yli 90 toimenpidettä viheryhteyksien, luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi ja parantamiseksi kaupungissa. Ohjelman keskeinen tavoite on luonnon monimuotoisuuden turvaamisen integroiminen kaikkeen kaupungin toimintaan. 
Lue lisää
Mies nurmikolla tuulettaa © Adobestock
Hinku-kunta: osallistu ilmastoviestintää koskevaan tutkimukseen 22.4.2021
Suomen ympäristökeskus SYKE toivoo kaikkia Hinku-kuntia osallistumaan ilmastoviestintää koskevaan kyselytutkimukseen. Vastauksia toivotaan sekä kunnan ilmastotyötä tekeviltä asiantuntijoilta että viestintä- tai markkinointihenkilöiltä. Kysely on lähtenyt Hinku-kuntiin 16.4.2021.
Lue lisää
Tamien keräys
Tampereen Hiedanrannassa testataan uutta tapaa säilyttää alueella tärkeitä kasveja 12.4.2021
Tampereen Hiedanrannasta ollaan suunnittelemassa uutta 25 000 asukkaan uutta asuinaluetta. Tampereen kaupunki osti alueen vuonna 2014 M-Realilta ja avasi alueen portit vuonna 2016 julkiselle yleisölle. Alueella kokeillaan viherrakentamisen pilottia, jonka tarkoitus on vaalia alueelle ominaista harvinaista luonnonkasvillisuutta.
Lue lisää
Niityn hoitoa niittämällä
Aamukahvit: Kunta-Helmi-hankkeet 7.4.2021
Tervetuloa verkoston aamukahveille tiistaina 13.4. klo 9-10! Aamukahvien teemana on kuntien Helmi-hankkeet.
Lue lisää
Vanhan mallin metsänhoito ja ulkoilureittien raivaaminen heikentävät luonnon monimuotoisuutta 6.4.2021
Mielipidekirjoituksessa kannetaan huolta Tampereen metsien luontoarvoista. Miksi kaupunkimetsiä hoidetaan talousmetsinä, vaikka puuntuotannollisia tavoitteita ei ole?
Lue lisää
Ennallistettu suon reuna
Vapaaehtoisen päästökompensoinnin toimijat haluavat alalle selkeät pelisäännöt 6.4.2021
Vapaaehtoisen päästökompensoinnin hyväksyttävyys ja päästöjen vähentäminen kompensaatiohankkeiden avulla edellyttävät yhtenäisiä toimintatapoja päästövähennysyksiköiden tuottamisessa ja käytössä. Lisäksi tarvitaan linjauksia kotimaisten päästökompensaatioiden käytöstä kunnissa sekä päästökompensaatioiden suhteesta valtion ilmastotavoitteisiin erityisesti maankäyttösektorilla.
Lue lisää
Esteetön luontopolku
Valtiolta mittava tuki lähivirkistysalueiden kunnostukseen 31.3.2021
Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt kunnille yhteensä 9,6 miljoonaa euroa lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen. Hankkeilla parannetaan suomalaisten mahdollisuutta ulkoilla ja virkistyä lähiluonnossa. Luontokohteiden kävijämäärät ovat koronapandemian aikana lisääntyneet huomattavasti, mikä on lisännyt tarvetta kohteiden kunnostamiseen.
Lue lisää
Kaikki uutiset
  • Tulosta sivu