Ajankohtaista

Marjaniemi
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 11.10.2022: Maankäyttö ja kaavoitus 3.10.2022
Tervetuloa verkoston aamukahveille 11.10.2022 klo 9-10! Aamukahvien teemana on maankäyttö ja kaavoitus.
Lue lisää
Monimuotoisuusbanner
Tietopaketti maatalousluonnon monimuotoisuuden edistämisestä 27.9.2022
Ruokaviraston LUMO-projektin (Luonnon monimuotoisuus maatilalla) tavoitteena on maatalousluonnon monimuotoisuuden edistäminen ja vaaliminen tuottamalla viljelijöille, ELY-keskuksille, neuvojille ja kunnille ajankohtainen, selkeä ja kohderyhmien käytännön työtä palveleva verkkokokonaisuus aiheesta.
Lue lisää
Rehevää puronvartta
Metsien monimuotoisuutta turvaaville yhteistoiminta-verkostohankkeille avattu rahoitushaku 26.9.2022
Yhteistoimintaverkostohankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja käytännön toteutusta. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat avanneet yhteisen rahoitushaun, jolla halutaan vahvistaa alueellista yhteistyötä metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Rahoitushakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriöön viimeistään 15.11.2022.
Lue lisää
Luontoloikka-banner
Mistä Luontoloikista haluaisit kuulla lisää Luontokunnat-verkoston joulukuun aamukahveilla? 15.9.2022
Luontokunnat-verkosto järjestää kuukausittain aamukahveja kuntien toivomista aiheista. Joulukuun aamukahvien puheenvuorot valitaan tällä kertaa Luontoloikkaan syötetyistä hyvistä luontoesimerkeistä. Käy äänestämässä omaa suosikkiasi 30.9.2022 mennessä. Voit antaa äänesi 1–3 suosikkiloikalle.
Lue lisää
Kimalainen pölyttää omenankukkaa
Tervetuloa pölyttäjäseminaariin 13.10. 12.9.2022
Luontokunnat-verkosto järjestää pölyttäjä-aiheisen seminaarin 13.10.2022 klo 9-12.30.  Tilaisuus järjestetään hybridimuotoisena, osallistumismahdollisuus on sekä paikan päällä Athena-talo (Siltavuorenpenger 3 A, Helsinki) että verkon välityksellä.
Lue lisää
Puistolampi
Syötä luontoloikkasi Loikka-palveluun ja osallistu äänestykseen 8.9.2022
Toteutamme syyskuussa äänestyksen, jossa verkoston jäsenet voivat äänestää Loikka-palveluun 14.9 mennessä syötetyistä Luontoloikista omat suosikkinsa joulukuun aamukahveille.
Lue lisää
Poika veneessä.
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 13.9.2022: Luonto osana varhaiskasvatusta 29.8.2022
Tervetuloa verkoston aamukahveille 13.9.2022 klo 9-10! Aamukahvien teemana on luonto osana varhaiskasvatusta.
Lue lisää
Kaupunkivihreää
Ajankohtaisia yhteistyömahdollisuuksia Kestävä kaupunki –ohjelman kehittämishankkeissa 19.8.2022
Etsimme nyt kuntia mukaan ratkomaan yhteisiä kestävyyshaasteita kolmessa eri teemassa: hyvinvointi, kaupunkivihreä ja kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu. Haemme kuntia myös kehittämään kestävän kehityksen budjetointia.
Lue lisää
Luonnonkukkaniitty sähkölinjalla
Työpaja EU:n biodiversiteettistrategian 2030 velvoitteista kunnille ja kaupungeille 27.6.2022
EU:n biodiversiteettistrategiassa 2030 on asetettu kunnille ja kaupungeille viherryttämistavoitteita luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi ja säilyttämiseksi. Suomen ympäristökeskus SYKE järjestää kuntatoimijoille työpajasarjan, jossa tutustutaan näihin tavoitteisiin, jaetaan tietoja ja kokemuksia miten tavoitteita voidaan kunnissa edistää ja mitä haasteita tähän liittyy.
Lue lisää
Lämpövoimala Helsingissä
Kuntien ilmastosuunnitelmat ilmastolakiin – lausuntokierros alkaa 9.6.2022
Ympäristöministeriö on lähettänyt 8. kesäkuuta ilmastolakia täydentävän esityksen lausuntokierrokselle. Laki velvoittaisi jatkossa kunnat laatimaan ilmastosuunnitelman yksin tai yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Samalla lakiin lisättäisiin myös selkeyttävät säännökset muutoksenhausta. Lausuntoaika päättyy 3. elokuuta.
Lue lisää
Kaikki uutiset
  • Tulosta sivu