Laskuri puun käytön ilmastovaikutusten arviointiin

Uutinen 31.3.2021 klo 12.14

Laskurilla voit havainnollistaa, miten metsän hiilivarasto kehittyy yli ajan ja millaisia ilmastovaikutuksia siihen liittyy.

Metsien hiilinielut ja hiilivarasto

Metsien hiilinielut vähentävät ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Metsät toimivat hiilinieluina, mikäli metsiin sitoutuu enemmän hiiltä tai muita kasvihuonekaasuja kuin sieltä vapautuu. Tällöin metsien hiilivarasto kasvaa. Puuston kasvu ja karikesyöte maaperään ovat metsien hiilivarastoa lisääviä tekijöitä. Hakkuut ja puunkorjuu sekä puuston lahoaminen ja maahengitys ovat puolestaan metsien hiilivarastoa pienentäviä tekijöitä. Metsissä tapahtuu aina kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia, minkä seurauksena metsät ovat joko nettonieluja tai nettolähteitä.

Lue lisää Hiilineutraalisuomi-sivustolta

 


  • Tulosta sivu