Uutiset

Lapsia niityllä
Kaupunkiluonnon turvaaminen edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia 23.11.2020
Yli 72 prosenttia suomalaisista asuu kaupungeissa, minkä takia kaupunkiluonnolla on suuri merkitys eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Suomen ympäristökeskus SYKE on koonnut yhteistyössä LUKEn
Lue lisää
Helmi-kohteiden kartta
Helmi-elinympäristöohjelma rahoittaa 45 luonnonhoitohanketta kunnissa 4.11.2020
Helmi-ohjelma saa lisävauhtia 36 kunnassa, kun 45 luonnonhoitohanketta kunnostaa uhanalaisia elinympäristöjä ympäristöministeriön Kunta-Helmi -erityisavustuksella. Osa hankkeista käynnistyi jo alkukesästä
Lue lisää
Opastustaulu
Ympäristökasvatuksen hankeavustukset haettavissa marraskuun loppuun asti 27.10.2020
Kunnilla on hyvä mahdollisuus hakea ympäristökasvatuksen hankeavustuksia luonnon monimuotoisuutta turvaaviin kasvatushankkeisiin esimerkiksi tukemalla luontosuhdetta tai kehittämällä luonnonlukutaitoa.
Lue lisää
Dia luontokuntatoiminnasta
Luontokunnat-verkostossa mukana 78 henkilöä ja 45 kuntaa 26.10.2020
Luontokunnat-verkoston aloitustilaisuuden 24.9.2020 jälkeen 78* kuntien ja kaupunkien luontotoiminnassa työskentelevää henkilöä on ilmoittautunut mukaan Luontokunnat-verkostoon 45 kunnasta. Näin aluksi Luontokunnat-toiminta on verkoston toimintatapojen kehittämistä, tiedonvälitystä.
Lue lisää
Vieraslajikuva
Rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan – avustushaku aukeaa 15.10. 22.10.2020
Ovatko haitalliset vieraslajit vallanneet kiinteistösi? Tarvitaanko lähiympäristössäsi vieraslajien torjuntaa? Onko sinulla mielessä vieraslajihanke, mutta kumppanit ja rahoitus uupuvat? Nyt on aika toimia! Avustusta voi hakea Kainuun ELY-keskuksesta. Avustusta voidaan myöntää
Lue lisää
Tapahtuman mainoskuva
Finnish municipalities contributing to super year of nature 12.10.2020
Online event 22 October 2020 at 2 – 4 pm CET (3 – 5 pm Finnish time). Come and learn from the experiences of Finnish municipalities in contributing to biodiversity protection! Living in the middle of climate and biodiversity crisis, humanity faces incredible challenges for the long-term livability of our planet.
Lue lisää
Puistonäkymä Helsingissä
Ilmoittaudu tilaisuuteen: Luonto kiertotaloudessa 21.10. 8.10.2020
Miten luontoa voi kierrättää kaupungeissa? Mitä esimerkkitapauksia on jo olemassa, miten ne toimivat ja ovatko ne skaalattavissa? Miten lehtikariketta ja kierrätysbetonia voitaisiin paremmin hyödyntää luontoarvojen kehittämisessä? Entä miten luonnon monimuotoisuutta voidaan huomioida teollisilla jälkihoitoalueilla?
Lue lisää
Luonnonsuojelualueen kyltti
Kuntien tehtäviä selvitettiin osana luonnonsuojelulain uudistusta - kuntaryhmä julkaisi ehdotuksensa 5.10.2020
Kunnilla on monipuoliset mahdollisuudet edistää luonnon monimuotoisuutta yhteistyössä muiden kanssa, sillä ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehdään usein paikallisesti. Kunnat ohjaavat maankäyttöä, kartuttavat luototietoja ja ovat aktiivisia luonnonsuojelu ja -hoitotyössä.
Lue lisää
Sanapilvi kuva Luontokunta-verkostosta
Luontokunta-verkosto perustettiin 25.9.2020
Suomen ympäristökeskus järjesti yhdessä Kuntaliiton kanssa Luontokunta-verkoston aloitustilaisuuden verkossa torstaina 24.9.2020. Tilaisuus piti alun perin järjestää toukokuussa Kuntatalolla, mutta koronan takia tilaisuus siirrettiin alkusyksyyn ja verkkoon. Linjoille kerääntyi kaikkiaan 157 kuntien lumotyöstä kiinnostunutta henkilöä, joista 65 jatkoi työskentelyä iltapäivän työpajoissa.
Lue lisää
Viherpenkki
Kaksi erityisavustushakua kunnille käynnistyy: Avustusta lähivirkistysalueiden sekä kansallisten kaupunkipuistojen kunnostamiseen ja kehittämiseen 23.9.2020
Osana hallituksen elvytyspakettia kunnille suunnataan rahoitusta yhtäältä virkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen ja toisaalta olemassa olevien kansallisten kaupunkipuistojen kunnostamiseen ja kehittämiseen. Yhteensä avustushauissa on jaossa 13 miljoonaa euroa.
Lue lisää
  • Tulosta sivu