Uutiset

Rätansbyn kunta Keski-Ruotsissa
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 8.11.2022: Biodiversity- and ecosystem service work in Swedish municipalities 31.10.2022
Tervetuloa verkoston aamukahveille tiistaina 8.11.2022 klo 9-10! Aamukahvien teemana on Biodiversity- and ecosystem service work in Swedish municipalities (in English).
Lue lisää
Seminaarin aloituskuva
Pölyttäjä-seminaarin esitelmät 14.10.2022
Luontokunnat-verkoston pölyttäjäseminaarissa 13.11.2022 kuultiin esitelmiä pölyttäjäseurannasta, pölyttäjien tilasta ja ennen kaikkea siitä, miten kunnat ja kaupungit voivat huomioida pölyttäjiä kuntametsissä ja rakennetussa ympäristössä. Osallistujia oli paikan päällä 18 ja linjoilla noin 120 henkilöä.
Lue lisää
Marjaniemi
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 11.10.2022: Maankäyttö ja kaavoitus 3.10.2022
Tervetuloa verkoston aamukahveille 11.10.2022 klo 9-10! Aamukahvien teemana on maankäyttö ja kaavoitus.
Lue lisää
Monimuotoisuusbanner
Tietopaketti maatalousluonnon monimuotoisuuden edistämisestä 27.9.2022
Ruokaviraston LUMO-projektin (Luonnon monimuotoisuus maatilalla) tavoitteena on maatalousluonnon monimuotoisuuden edistäminen ja vaaliminen tuottamalla viljelijöille, ELY-keskuksille, neuvojille ja kunnille ajankohtainen, selkeä ja kohderyhmien käytännön työtä palveleva verkkokokonaisuus aiheesta.
Lue lisää
Rehevää puronvartta
Metsien monimuotoisuutta turvaaville yhteistoiminta-verkostohankkeille avattu rahoitushaku 26.9.2022
Yhteistoimintaverkostohankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja käytännön toteutusta. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat avanneet yhteisen rahoitushaun, jolla halutaan vahvistaa alueellista yhteistyötä metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Rahoitushakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriöön viimeistään 15.11.2022.
Lue lisää
Luontoloikka-banner
Mistä Luontoloikista haluaisit kuulla lisää Luontokunnat-verkoston joulukuun aamukahveilla? 15.9.2022
Luontokunnat-verkosto järjestää kuukausittain aamukahveja kuntien toivomista aiheista. Joulukuun aamukahvien puheenvuorot valitaan tällä kertaa Luontoloikkaan syötetyistä hyvistä luontoesimerkeistä. Käy äänestämässä omaa suosikkiasi 30.9.2022 mennessä. Voit antaa äänesi 1–3 suosikkiloikalle.
Lue lisää
Kimalainen pölyttää omenankukkaa
Tervetuloa pölyttäjäseminaariin 13.10. 12.9.2022
Luontokunnat-verkosto järjestää pölyttäjä-aiheisen seminaarin 13.10.2022 klo 9-12.30.  Tilaisuus järjestetään hybridimuotoisena, osallistumismahdollisuus on sekä paikan päällä Athena-talo (Siltavuorenpenger 3 A, Helsinki) että verkon välityksellä.
Lue lisää
Puistolampi
Syötä luontoloikkasi Loikka-palveluun ja osallistu äänestykseen 8.9.2022
Toteutamme syyskuussa äänestyksen, jossa verkoston jäsenet voivat äänestää Loikka-palveluun 14.9 mennessä syötetyistä Luontoloikista omat suosikkinsa joulukuun aamukahveille.
Lue lisää
Kompensaatioilmoitus
Ekologinen kompensaatio kuntien maankäytössä – ehdotus toimintamalliksi 5.9.2022
Tilaisuudessa esitellään No Net Loss City-hankkeessa kehitetty maankäytön suunnittelun ja toteutuksen toimintamalli, joka mahdollistaa luontohaittojen välttämisen, lieventämisen ja ekologisen kompensoinnin kuntatasolla. Lisäksi hankkeessa mukana olleet kunnat pohtivat mallin käyttökelpoisuutta ja kehitystarpeita. Tilaisuudessa julkaistaan toimintamallin esittelevä raportti ja siihen liittyvä viestintäpaketti.  
Lue lisää
Pitkopuut metsässä
Kokemäen kaupunki kestävälle tielle 31.8.2022
Toukokuussa 2022 Vihreässä lipussa tehtiin historiaa, kun ensimmäinen kokonainen kaupunki liittyi mukaan ohjelmaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki Kokemäen kaupungin kasvatuksen, koulutuksen vapaa-ajantoimijat lähtevät rakentamaan tahoillaan kestävämmän tulevaisuuden toimintamallia.
Lue lisää
  • Tulosta sivu