Uutiset

Ennallistettua metsää
Uudella asetuksella pelisäännöt vapaaehtoiselle ekologiselle kompensaatiolle 4.9.2023
Kesäkuun alussa voimaan astuneessa luonnonsuojelulaissa säädetään vapaaehtoisen ekologisen kompensaation menettelystä ja hyvittämisen kriteereistä. Ympäristöministeriön asetuksen tavoitteena on varmistaa, että heikennysten hyvittäminen on luontevaa ja käytettävyys mahdollisimman yksinkertainen.
Lue lisää
Niittykumpu
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 12.9.2023: Luontopohjaiset ratkaisut 29.8.2023
Tervetuloa verkoston aamukahveille tiistaina 12.9.2023 klo 9.00-10.00 kuulemaan luontopohjaisista ratkaisuista.
Lue lisää
Suojeltua metsää
Rii­hi­mäen kau­pun­ki suo­je­lee luon­non mo­ni­muo­toi­suu­del­le ar­vok­kai­ta aluei­ta 21.8.2023
Riihimäelle on tulossa kuusi uutta luonnonsuojelualuetta. Uudet luonnonsuojelualueet ovat Haukkavuorenmaa, Ihantolan purolehto, Käpälämäki, Paalijärvi, Vantaanjokivarsi sekä Korttionmäki. Ne edustavat erilaisia luontotyyppejä ja sijaitsevat eri puolilla kaupunkia.
Lue lisää
Ennallistettua talousmetsää
Koulutusseminaari kunnille ekologisen kompensaation suunnittelusta ja toteutuksesta 5.6.2023
Luontokato on noussut ilmaston muutoksen ohella merkittäväksi ratkaistavaksi ympäristökriisiksi. Ekologinen kompensaation on yksi uusi keino Suomessa hidastaa luontokatoa. Säädökset vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta tulivat voimaan uudessa luonnonsuojelulaissa 1.6.2023. Ekologisen kompensaation avulla kunnat ja kaupungit voivat paikallisesti turvata luonnonmonimuotoisuuden säilymistä tai jopa monimuotoisuuden lisäämistä.
Lue lisää
Myllyojan luontopolku
Janakkalasta ensimmäinen Luontoviisaat kunnan -verkoston jäsenhakemus 31.5.2023
Suomen kunnista ensimmäisenä Janakkala kunta lähetti 30.5.2023 hakemuksensa Luontoviisaat kunnat -verkoston jäseneksi liittymiseksi. Tavoitteelliseen luontotoimintaan pyrkivään verkostoon liittyminen edellyttää valtuuston tai muun vastaavaa toimivaltaa käyttävän tahon päätöstä. Luontoviisaat kunnat -verkosto pyrkii hillitsemään luontokatoa, edistämään luonnon monimuotoisuutta ja vähentämään luontoa heikentävää toimintaa.
Lue lisää
Kangaskoski
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 13.6.2023: Yhteistyöllä patojen purkua - case Hiitolanjoki 29.5.2023
Tervetuloa verkoston aamukahveille tiistaina 13.6.2023 klo 9.00-10.00 kuulemaan Yhteistyöllä patojen purkua - case Hiitolanjoki.
Lue lisää
Kallioketo
Kunnille ja järjestöille yli 3,8 miljoonaa euroa luonnonhoitotöihin 22.5.2023
Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt kunnille ja järjestöille yli 3,8 miljoonaa euroa avustusta elinympäristöjen hoitoon ja kunnostamiseen. Avustus on tarkoitettu konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin sekä niitä tukeviin inventointi- ja suunnittelutöihin. Avustus on osa Helmi-ohjelmaa.
Lue lisää
Savonlinna
Aloite Luontoviisaat kunnat -verkostoon liittymisestä 9.5.2023
Tavoitteelliseen toimintaan pyrkivä Luontoviisaat kunnat -verkosto perustettiin 31.1.2023. Siihen liittyminen edellyttää kunnanvaltuuston tai -hallituksen päätöstä. Kevään 2023 aikana on tehty eri puolilla Suomea kunta-aloitteita Luontoviisaat kunnat -verkostoon liittymisestä.
Lue lisää
Lammaslaidun
Helmi-kunnat Varsinais-Suomessa 13.4.2023
Varsinais-Suomen Helmikunnat on Valonian ja 7 varsinaissuomalaisen kunnan Kaarinan, Naantalin, Paimion, Raisio, Salon, Turun ja Uudenkaupungin yhteinen luonnonhoitohanke. Yhteishankkeessa tehdään luonnonhoitotöitä vuosina 2021–2022 erityisesti perinneympäristöissä. Lisäksi kunnostetaan metsäisiä elinympäristöjä, purojen ranta-alueita ja lintujen pesimä- ja levähdysalueita. Kaikkiaan luonnonhoitokohteita on mukana 35.
Lue lisää
Keväinen veneranta
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 11.4.2023: Tavoitteellinen luontotyö kunnissa 3.4.2023
Tervetuloa verkoston aamukahveille tiistaina 11.4.2023 klo 9.00-10.00 kuulemaan tavoitteellisesta luontotyöstä kunnissa.
Lue lisää
  • Tulosta sivu