Uutiset

Ojaan asetettu köydellä yhteen sidottu rankanippu. Kuva: Henna Juntunen.
Puukunnostuksia Liedon ennallistetulla suolla 28.10.2021
Liedon pohjoisosassa lähellä Auraa sijaitseva kunnan omistama muutaman hehtaarin kokoinen suoalue ennallistettiin huhtikuun lopulla 2021 (1). Suo ojitettiin perusteellisesti reilu 60 vuotta sitten, mutta työ on ollut tarpeeton, koska ojituksen vaikutus metsän kasvuun on ollut vaatimaton. Ennallistamisessa suo-ojat tukittiin yhtä reunaojaa lukuun ottamatta niistä aikanaan nostetulla turpeella.
Lue lisää
Kaupunkipuro
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 9.11: Yhteistyöesimerkkejä vaelluskalakantojen kulkureittien avauksesta ja tietoisuuden lisäämisestä 28.10.2021
Tilaisuudessa kuullaan miten eri tahojen yhteistyöllä voidaan kunnostaa virtavesiä ja palauttaa uhanalaisia vaelluskalakantoja.
Lue lisää
Metsäsaareke
Kuntia mukaan hankeyhteistyöhön pölyttäjien auttamiseksi 27.10.2021
Tapio ja Suomen ympäristökeskus SYKE etsivät hankeyhteistyöhön kuntia, joilla olisi kiinnostusta toteuttaa maillaan pölyttäjien tilaa parantavia hoitotoimia. Toimien tulisi sijoittua talouskäytön ulkopuolella oleviin metsiin, kuten virkistysalueille. Kyseessä on MetsäGroupin avaama hankehaku, johon hakemukset tulee jättää marraskuun loppuun mennessä.
Lue lisää
Kaupunkiniitty
Erityisavustusta kunnille ja järjestöille luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi 19.10.2021
Helmi-ohjelman konkreettisia luonnonhoitotöitä voidaan toteuttaa aiempaa laajemmin, sillä valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin myönnettävästä erityisavustuksesta. Erityisavustusta voidaan myöntää kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja vesiosuuskuntien elinympäristöjen tilaa parantaville hankkeille. Asetus on valtionavustuslain mukainen ja tulee voimaan 21.10. Ensimmäinen hakukierros aukeaa tästä seuraavana päivänä, eli 22.10.
Lue lisää
Stenbölen niitty
Lähiluonto on porvoolaisille tärkeätä 18.10.2021
Porvoon kaupungin Hyvinvointia luonnosta -kyselyyn vastanneet vierailevat lähiluonnossa joko viikoittain tai päivittäin. He kokevat saavansa luonnosta voimaa arjessa jaksamiseen ja luonnon koetaan parantavan hyvinvointia. Luonnossa oleskellaan puolesta tunnista muutamaan tuntiin. Käytetyimpiä luontokohteita ovat Porvoon keskustan läheiset lähiluontoalueet.
Lue lisää
Raskasta teollisuutta
Kunmingin kokouksesta hyvät eväät jatkotyölle luontokadon pysäyttämiseksi 15.10.2021
YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksen ensimmäinen vaihe tuotti hyvät eväät luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen tähtääville jatkoneuvotteluille. Kiinan Kunmingissa isännöimän, osin virtuaalisesti järjestetyn, kokouksen tärkein anti oli yhtenäinen viesti tarvittavien toimien kunnianhimon tasosta. Julkilausumassa alleviivataan, että toimia luontokadon pysäyttämiseksi on tehtävä ripeästi.
Lue lisää
Karlaa hoitamassa kosteikkoa
Espoo haluaa jatkossakin olla Euroopan kestävin kaupunki 12.10.2021
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.10.2021 esittää Espoo-tarinaa eli kaupungin strategiaa valtuustolle päätettäväksi. Espoon valtuustoryhmät olivat tavoitteista yksimielisiä perussuomalaisia lukuun ottamatta. Espoo haluaa jatkossakin olla Euroopan taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävin kaupunki.
Lue lisää
COP15 kuva
YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous käyntiin tänään – tavoitteena luontokadon pysäyttäminen   11.10.2021
YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous COP15 alkaa tänään 11.10. Kiinan Kunmingissa. Kokouksessa pyritään sopimaan tavoitteista ja toimista globaalin luontokadon pysäyttämiseksi. Varsinaisia päätöksiä odotetaan osapuolikokouksen toisesta osiosta, joka järjestetään huhti-toukokuun vaihteessa 2022.
Lue lisää
Kurtturuusu
Vieraslajikysely kunnille 11.10.2021
Surveypal-kyselyn tavoitteena on tarkentaa kuvaa Suomen kuntien ja kaupunkien vieraslajitilanteesta ja sen hallinnassa käytössä olevista toimintamuodoista ja resursseista. Nykytilanteen selvittämisen lisäksi kyselyssä kootaan yhteen kuntakentän toiveita vieraslajitilanteen hallintaa edistävästä lisätiedosta tai resursseista.
Lue lisää
Saaristomaisema
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 12.10.: Maisemat ja kansainvälinen maisemapäivä 6.10.2021
Tilaisuudessa kuullaan miten kunta ja erityisesti kuntalaiset voivat osallistua Kansainvälisen maisemapäivän viettoon, tutustutaan Envirate-palveluun, jonka avulla kuka tahansa voi arvioida ympäristöä aistinvaraisesti sekä kuullaan ajankohtaisimmat kuulumiset ympäristöministeriön maisema-asioista.
Lue lisää
  • Tulosta sivu