Pohjoismaiden kaupunkien viheralue-esimerkkejä

Uutinen 14.9.2021 klo 8.00

Luontokunnat.fi-sivustolle on tehty uusi sivu kuntatason pohjoismaisesta yhteistyöstä. Sivulle kootaan Pohjoismaisen ministerineuvoston tuottamaa materiaalia luontopohjaisista ratkaisuista. Sivulla esitellään 15 esimerkkiä hyvistä viheralueratkaisuista.

Esimerkkejä inspiraatioksi

Näiden esimerkkien tarkoitus on kertoa kokemuksista ja tukea kestävään kaupunkikehitykseen liittyvää tietojen vaihtoa Pohjoismaiden välillä etenkin kaupunkien viheralueiden osalta.

Arabianranna kosteikko
Helsingin vanhankaupunginlahden kaupunkikosteikko pidättää hulevesia, ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja tarjoaa kaupunkilaisille ilon aiheita. Kuva Riku Lumiaro.

Esimerkeissä kuvataan kaupunkien viheralueiden kehittämiseen liittyviä oppimiskokemuksia eri näkökulmista, jotka voivat olla sekä inspiroivia että kiisteltyjä. Jotkin esimerkeistä ovat laajalti toimiviksi todettuja, toiset taas sisältävät enemmän innovaatioita, uusia lähestymistapoja ja kehitysmalleja.


  • Tulosta sivu