Valmistaudu kesällä hakemaan rahoitusta vesienhoitohankkeisiin

Uutinen 23.6.2021 klo 9.13

Vedenjumala Ahdin nimipäivänä 21.6. vesiensuojelun tehostamisohjelma kannustaa hakemaan rahoitusta vesistökunnostuksiin sekä maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeisiin. Haku alkaa syksyllä, mutta jo kesän aikana on hyvä käynnistää valmistelut rahoituksen hakemiseksi.

Työtä tarvitaan muun muassa rehevöityvien, mataloituvien ja umpeen kasvavien vesistöjen kunnostamiseen sekä patojen, perkauksen, kuivatuksen ja vesistörakentamisen aiheuttamien haittojen korjaamiseksi. Myös maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentämiseksi tarvitaan uusia vesien viivyttämiseen tähtääviä keinoja, kuten mutkittelevia ja kaksitasouomia.

”Suomalaisilla on intoa parantaa lähivesiensä tilaa. Jo yli 300 hanketta ympäri Suomea on aloittanut vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksen avulla. Ohjelman rahoitusta kannattaa nyt hyödyntää”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Kaupunkipuro
Kunnostettu kaupunkipuro. Kuva: Riku Lumiaro

Vesiensuojelun tehostamisohjelma tukee vesien tilaa parantavaa työtä ja kutsuu mukaan uusia tekijöitä. Valtionavustuksen haku vesistökunnostukseen alkaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskukset) ja maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeisiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa syksyllä, mutta jo kesän aikana

  • etsiä kumppaneita, sillä useimmat hankkeet hyötyvät yhteistyöstä,
  • kysyä neuvoja esimerkiksi ELY-keskuksen kunnostus- tai vesitalousasiantuntijalta, kunnan ympäristötoimesta, alueen vesiensuojeluyhdistyksestä tai muusta vesienhoidon alueellisesta verkostosta
  • tietoa ja kumppaneita on saatavilla myös kansalliselta vesistökunnostusverkostolta
  • miettiä kunnostushankkeen vastinrahoituksen järjestämistä
  • suunnitella hanketta eli selvittää vesistön tilaa ja tehtyjä toimia sekä selvittää, vaativatko kunnostustoimet lupia
  • tutustua muihin hankkeisiin ja etsiä uusia ideoita ja menetelmiä

Tarkka hakuaika ilmoitetaan elokuussa.

 

Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta.


  • Tulosta sivu