Ajankohtaista - uutiset

1
2
3
4
...
6
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Kuntien ilmastosuunnitelmat ilmastolakiin – lausuntokierros alkaa

Ympäristöministeriö on lähettänyt 8. kesäkuuta ilmastolakia täydentävän esityksen lausuntokierrokselle. Laki velvoittaisi jatkossa kunnat laatimaan ilmastosuunnitelman yksin tai yhdessä alueen muiden ...

9.6.2022
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 14.6.2022: Kuntien lumo-ohjelmat

Tervetuloa verkoston aamukahveille 14.6.2022 klo 9-10! Aamukahvien teemana on kuntien luonnon monimuotoisuusohjelman tekeminen.

1.6.2022
Luonnossa virkistymisestä kansallinen menestystekijä – valtioneuvosto hyväksyi Suomen ensimmäisen virkistyskäyttöstrategian

Luonnossa liikkuminen auttaa kansalaisia voimaan paremmin ja vahvistaa luontoyhteyttä. Ensimmäistä kertaa laaditun kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian tavoitteena on tuoda luonnossa olemise...

19.5.2022
Hallitus antoi esityksen uudeksi luonnonsuojelulaiksi

Valtioneuvosto on tänään istunnossaan hyväksynyt esityksen uudeksi luonnonsuojelulaiksi annettavaksi eduskunnalle. Uuden lakiehdotuksen pohjana on nykyinen luonnonsuojelulaki, mutta sitä on ajantasais...

12.5.2022
Kuntien näkemyksiä luonnon monimuotoisuusstrategiasta kaivataan

Tervetuloa keskiviikkona 25.5.2022 klo 9:00–12:00 kuntien ja alueiden asiantuntijoille suunnattuun työpajaan keskustelemaan ja kuulemaan kansallisesta luonnon monimuotoisuusstrategiasta.

3.5.2022
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 10.5.2022: Vieraslajien torjunta

Tervetuloa verkoston aamukahveille 10.5.2022 klo 9-10! Aamukahvien teemana on vieraslajit. Siinä kuullaan kokemuksia espanjansiruetanan torjunnasta sekä kurtturuusun ja jättipalsamin torjunnasta ja so...

2.5.2022
Helmi-ohjelmasta yhteensä 3,5 miljoonaa euroa tukea kunnille ja järjestöille luonnon monimuotoisuutta vahvistaviin töihin

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt kunnille ja järjestöille 3,5 miljoonaa euroa tukea elinympäristöjen hoitoon ja kunnostamiseen. Avustus on tarkoitettu konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus- ja hoi...

20.4.2022
Luontokunnat-verkosto järjestää ”Luontopullaa, porinaa ja siipien suhinaa” -tilaisuuden

Luontokunnat-verkosto järjestää 5.5.2022 klo 8.45-16.30 ”Luontopullaa, porinaa ja siipien suhinaa” -tilaisuuden. Tilaisuudessa keskustellaan Luontokunnat-toiminnan kehittämisestä, verkottaudutaan muid...

19.4.2022
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 12.4.2022: Hyvät käytännöt liito-oravan huomioimiseksi kaupunkisuunnittelussa (Liito-orava-LIFE)

Tervetuloa verkoston aamukahveille 12.4.2022 klo 9-10! Aamukahvien teemana on hyvät käytännöt liito-oravan huomioimiseksi kaupunkisuunnittelussa (Liito-orava-LIFE).

30.3.2022
Kymenlaaksoon perustettavat luonnonsuojelualueet lausunnoille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Kymenlaakson maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Alueet ovat valtion omistuksessa ja ne on varattu jo aiemmin luonn...

29.3.2022
Helmi-ohjelma etsii uusia perinnebiotooppikohteita kunnostettavaksi

Lapin perinnebiotooppien hoidon resurssit suunnataan ensi kesänä Helmi-ohjelmassa kunnostamiseen. Tulevan kevään aikana Lapin ELY-keskus ottaa suunnittelun piiriin myös uusia kohteita. Kunnostamisesta...

8.3.2022
Ympäristöministeriöltä tukea maakuntien liitoille ja kunnille tuulivoimarakentamisen selvityksiin

Ympäristöministeriö on myöntänyt yhteensä 501 000 euroa kuudelle maakunnan liitolle ja viidelle kunnalle tuulivoimarakentamisen selvityksiin ja suunnitteluun. Helmikuun alussa päättyneessä erityisavus...

7.3.2022
Ympäristöministeriö myöntää avustusta kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeille

Ympäristöministeriö avustaa kuntien ja alueiden hankkeita, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä luonnonvarojen käytön vähentämiseen ja kestävän käytön edistämiseen. Rahaa on jao...

2.3.2022
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 8.3.2022: EU:n biodiversiteettistrategian vaikutuksia kunnille

Tervetuloa verkoston aamukahveille tiistaina 8.3.2022 klo 9-10! Aamukahvien teemana on EU:n biodiversiteettistrategia ja kaupunkien viherryttämis- suunnitelmakyselyn tulokset.

28.2.2022
Kestävä kuntatyö -seminaari 22.3.2022

Lämpimästi tervetuloa kaikille kunnille avoimeen kuntaverkostojen yhteistyössä järjestämään Kestävä kuntatyö - ymmärrystä ja yhteistyötä -seminaariin 22.3.2022. Tilaisuus tarjoaa kattavan katsauksen a...

23.2.2022
Sopimuslaidunnus haltuun -webinaari 15.3.

ProAgria  ja Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalvelut järjestävät 15.3.2022 klo 10-12 ”Sopimuslaidunnus haltuun” -webinaarin. Tilaisuuden kohderyhmänä ovat sekä kuntien edustajat että karjanomistajat...

22.2.2022
Suomen luonnonsuojeluliiton kysely: Kunnat tarvitsevat lisää resursseja haitallisten vieraslajien hallintaan 

Suomen luonnonsuojeluliiton tekemän kyselyn mukaan kunnat pitävät haitallisten vieraslajien torjuntaa ja leviämistä ennaltaehkäisevää työtä tärkeänä, mutta vain harvassa kunnassa siihen on riittävästi...

21.2.2022
Luonnon kirjo: Jaa edistyksellinen tekosi Kestävyysloikka.fi:ssä!

Suomen ympäristökeskus SYKE on uudistanut Energia- ja materiaaliloikka -verkkopalvelunsa Kestävyysloikaksi. Uutena osuutena loikkapalvelussa on luontoloikat. Verkkopalvelu kannustaa kaikkia suomalaisi...

16.2.2022
Tervetuloa Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -opasta käsittelevään webinaariin!

Luontokunnat-verkosto järjestää 29.3.2022 klo 9–11 webinaarin, jossa ”Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle” -oppaan tekijät Katariina Mäkelä ...

12.2.2022
Luontoviisaat kunnat keskustelu Suuri Luontodialogi-päivänä 9.3.

Luontokunnat-verkosto järjestää verkoston jäsenille keskustelun Luontoviisaat kunnat -teemalla. Tilaisuus on osa Sitran järjestämää Luontodialogi päivän dialogiprosessia. Luontodialogipäivän tavoittee...

8.2.2022

1
2
3
4
...
6
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu