Ajankohtaista - uutiset

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Luontopohjaisia ratkaisuja kehitetään osallistavin menetelmin Tampereella

Tiiviissä kaupunkirakenteessa sinivihreällä verkostolla on monta tehtävää: se mm. virkistää kaupunkilaisia, viivyttää ja puhdistaa hulevesiä, puhdistaa ilmaa ja tarjoaa elinympäristön eläimille.  Yhde...

15.12.2021
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 14.12: Suomen soiden monimuotoisuuden turvaaminen kuntatasolla

Tilaisuudessa kuullaan miten Suomen soiden monimuotoisuutta voidaan turvata kuntatasolla. 

30.11.2021
Ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki Lah­ti pi­lo­toi eko­lo­gis­ta kom­pen­saa­tio­ta en­sim­mäi­se­nä kau­pun­ki­na Suo­mes­sa

Ekologisen kompensaation pilotissa Kytölä II -pientaloalueen rakentamisen aiheuttamaa luontoheikennystä kompensoidaan säilyttämällä Alvojärven alueen rantametsää. Lahden kaupungin ekologinen kompensaa...

17.11.2021
Kysely kuntaverkostojen yhteistilaisuuden sisällöstä

Kuntaverkostot Canemure, Circwaste, FISS, FISU, Hinku, KETS, Luontokunnat – järjestävät vuosittain kuntatapahtuman, jonka tarkoituksena on tukea kuntia ilmastonmuutoksen hillintään, luonnonvarojen kes...

3.11.2021
Puukunnostuksia Liedon ennallistetulla suolla

Liedon pohjoisosassa lähellä Auraa sijaitseva kunnan omistama muutaman hehtaarin kokoinen suoalue ennallistettiin huhtikuun lopulla 2021. Suo ojitettiin perusteellisesti reilu 60 vuotta sitten, mutta ...

28.10.2021
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 9.11: Yhteistyöesimerkkejä vaelluskalakantojen kulkureittien avauksesta ja tietoisuuden lisäämisestä

Tilaisuudessa kuullaan miten eri tahojen yhteistyöllä voidaan kunnostaa virtavesiä ja palauttaa uhanalaisia vaelluskalakantoja.

28.10.2021
Kuntia mukaan hankeyhteistyöhön pölyttäjien auttamiseksi

Tapio ja Suomen ympäristökeskus SYKE etsivät hankeyhteistyöhön kuntia, joilla olisi kiinnostusta toteuttaa maillaan pölyttäjien tilaa parantavia hoitotoimia. Toimien tulisi sijoittua talouskäytön ulko...

27.10.2021
Erityisavustusta kunnille ja järjestöille luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi

Helmi-ohjelman konkreettisia luonnonhoitotöitä voidaan toteuttaa aiempaa laajemmin, sillä valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin myönnet...

19.10.2021
Lähiluonto on porvoolaisille tärkeätä

Porvoon kaupungin Hyvinvointia luonnosta -kyselyyn vastanneet vierailevat lähiluonnossa joko viikoittain tai päivittäin. He kokevat saavansa luonnosta voimaa arjessa jaksamiseen ja luonnon koetaan par...

18.10.2021
Kunmingin kokouksesta hyvät eväät jatkotyölle luontokadon pysäyttämiseksi

YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksen ensimmäinen vaihe tuotti hyvät eväät luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen tähtääville jatkoneuvotteluille. Kiinan Kunmingissa isännöimän, osin virtuaali...

15.10.2021
Espoo haluaa jatkossakin olla Euroopan kestävin kaupunki

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.10.2021 esittää Espoo-tarinaa eli kaupungin strategiaa valtuustolle päätettäväksi. Espoon valtuustoryhmät olivat tavoitteista yksimielisiä perussuomalaisia lu...

12.10.2021
YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous käyntiin tänään – tavoitteena luontokadon pysäyttäminen  

YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous COP15 alkaa tänään 11.10. Kiinan Kunmingissa. Kokouksessa pyritään sopimaan tavoitteista ja toimista globaalin luontokadon pysäyttämiseksi. Varsinaisia p...

11.10.2021
Vieraslajikysely kunnille

Surveypal-kyselyn tavoitteena on tarkentaa kuvaa Suomen kuntien ja kaupunkien vieraslajitilanteesta ja sen hallinnassa käytössä olevista toimintamuodoista ja resursseista. Nykytilanteen selvittämisen ...

11.10.2021
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 12.10.: Maisemat ja kansainvälinen maisemapäivä

Tilaisuudessa kuullaan miten kunta ja erityisesti kuntalaiset voivat osallistua Kansainvälisen maisemapäivän viettoon, tutustutaan Envirate-palveluun, jonka avulla kuka tahansa voi arvioida ympäristöä...

6.10.2021
Pohjoismaiden kaupunkien viheralue-esimerkkejä

Luontokunnat.fi-sivustolle on tehty uusi sivu kuntatason pohjoismaisesta yhteistyöstä. Sivulle kootaan Pohjoismaisen ministerineuvoston tuottamaa materiaalia luontopohjaisista ratkaisuista. Sivulla es...

14.9.2021
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 14.9: Hankkeistamalla vauhtia kuntien monimuotoisuustyöhön

Tilaisuudessa kuullaan miten kunta voi hyödyntää hankkeistamista kunnan lumo-toiminnassa.

6.9.2021
Tervetuloa avoimien viheralueiden hoito ja perinnebiotoopit -webinaariin

Luontokunnat-verkoston ja Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä Avoimien viheralueiden hoito – webinaarissa syvennytään perinnebiotooppien hoitoon ja avoimien alueiden kunnossapidon kehittämismahdol...

3.9.2021
Aamukahvit: Suomen luonnon päivän viettäminen kunnissa

Tervetuloa verkoston aamukahveille 10.8.2021 klo 9.00-10.00. Aamukahvien aiheena on Suomen luonnon päivän viettäminen kunnissa.

2.8.2021
Hulevesiä hallitaan luontopohjaisin keinoin Tampereen Vuoreksessa

Tampereen Vuoreksen luontopohjaiset hulevesijärjestelmät ovat teknisesti vaativa, huolella suunniteltu ja 2000-luvun alussa uraa uurtanut kokonaisuus, joka suunniteltiin asuinalueen suunnittelun yhtey...

28.6.2021
Valmistaudu kesällä hakemaan rahoitusta vesienhoitohankkeisiin

Vedenjumala Ahdin nimipäivänä 21.6. vesiensuojelun tehostamisohjelma kannustaa hakemaan rahoitusta vesistökunnostuksiin sekä maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeisiin. Haku alkaa syksyllä, mutta...

23.6.2021

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu