Ajankohtaista - uutiset

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Tervetuloa avoimien viheralueiden hoito ja perinnebiotoopit -webinaariin

Luontokunnat-verkoston ja Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä Avoimien viheralueiden hoito – webinaarissa syvennytään perinnebiotooppien hoitoon ja avoimien alueiden kunnossapidon kehittämismahdol...

3.9.2021
Aamukahvit: Suomen luonnon päivän viettäminen kunnissa

Tervetuloa verkoston aamukahveille 10.8.2021 klo 9.00-10.00. Aamukahvien aiheena on Suomen luonnon päivän viettäminen kunnissa.

2.8.2021
Hulevesiä hallitaan luontopohjaisin keinoin Tampereen Vuoreksessa

Tampereen Vuoreksen luontopohjaiset hulevesijärjestelmät ovat teknisesti vaativa, huolella suunniteltu ja 2000-luvun alussa uraa uurtanut kokonaisuus, joka suunniteltiin asuinalueen suunnittelun yhtey...

28.6.2021
Valmistaudu kesällä hakemaan rahoitusta vesienhoitohankkeisiin

Vedenjumala Ahdin nimipäivänä 21.6. vesiensuojelun tehostamisohjelma kannustaa hakemaan rahoitusta vesistökunnostuksiin sekä maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeisiin. Haku alkaa syksyllä, mutta...

23.6.2021
Luontolahja-kampanja innostaa suojelemaan suomalaista luontoa

Perjantaina 18.6. käynnistyy Luontolahja-kampanja, joka kannustaa suojelemaan suomalaista luontoa. Kampanjan aikana kertyneet yksityisten henkilöiden ja yritysten suojelemat hehtaarit lasketaan yhteen...

23.6.2021
Luonnon monimuotoisuutta selvitettiin Tampereella

Tampereen kaupunki seurasi kesällä 2020 luonnon monimuotoisuutta Hiedanrannassa, Vuoreksessa ja Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon niittymäisellä joutomaa-alueella Pyhäjärven rannassa. Nämä ovat Urba...

8.6.2021
Aamukahvit: Metsätuhojen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen

Tervetuloa verkoston aamukahveille 8.6.2021 klo 9.00-10.00. Aamukahvien aiheena on metsätuhojen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen metsänhoidossa.

1.6.2021
Helmi-ohjelma asettaa konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet elinympäristöjen parantamiseksi

Valtioneuvosto teki tänään periaatepäätöksen vuoteen 2030 ulottuvasta Helmi-elinympäristöohjelmasta. Ohjelmassa on 40 toimenpidettä eri elinympäristöjen ennallistamisen, hoidon ja suojelun vauhdittami...

27.5.2021
Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa

Tulevaisuuden elinvoimainen kunta on kestävyysmurroksen edelläkävijä. Jotta tähän päästäisiin, hiilineutraalius, kiertotalous ja luontokadon pysäyttäminen on nivottava kunnan maankäytön suunnitteluun ...

25.5.2021
Luontokunnat-verkoston Kuntavaalit 2021 -kampanja käynnistyy

Luontokunnat-verkoston kuntavaalikampanja käynnistyy maanantaina 24.5. Luontokunnat-verkosto haluaa kuntavaalien alla kiinnittää huomion kuntien tärkeisiin luontokohteisiin sekä nostaa esille lähiluon...

21.5.2021
Natura 2000 -verkoston tietoja tarkistetaan ja täydennetään

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon köyhtymisen alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto, joka turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyypp...

19.5.2021
EU:n 2030 Biodiversiteettistrategian vaikutuksia Suomen kannalta arvioitiin laajassa asiantuntijahankkeessa

EU:n BD-strategian jalkautus tulee koskemaan kuntia ja kaupunkeja. Muun muassa vanhojen metsien suojelua tulee tehostaa, torjunta-aineiden käyttöä vähentää ja yli 20 000 asukkaan kaupungin tulee laati...

19.5.2021
Aamukahvit:Kuntien päätöksenteko sekä sidosryhmäyhteistyö luontoasioissa

Tervetuloa verkoston aamukahveille 11.5.2021 klo 9.00-10.00. Aamukahvien aiheena on kuntien päätöksenteko sekä sidosryhmäyhteistyö luontoasioissa.

3.5.2021
Luontokuntien vieraslajitilaisuus 5.5.

Luontokunnat-verkosto järjestää 5.5. klo 9.00-15.15 vieraslajiaiheisen tilaisuuden, jossa kuullaan mm. ajankohtaiskatsaus vieraslajilainsäädännöstä, esittelyjä kuntia hyödyttävistä vieraslajihankkeist...

26.4.2021
Luonnon virkistyskäytön strategia tuo luonnossa liikkumisen hyödyt suomalaisten tietoon – nyt kansalaisilta pyydetään ehdotuksia ja kommentteja

Ympäristöministeriö pyytää kansalaisilta evästystä kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian laadintaan. Kommentteja voi lähettää 31.5.2021 saakka Otakantaa.fi :ssä. Kyselyssä voi tehdä myös omia...

26.4.2021
Helsinki panostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen

Helsingin uusi Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma (LUMO-ohjelma) asettaa kunnianhimoiset tavoitteet ja listaa yli 90 toimenpidettä viheryhteyksien, luontotyyppien ja lajien elinympär...

22.4.2021
Hinku-kunta: osallistu ilmastoviestintää koskevaan tutkimukseen

Suomen ympäristökeskus SYKE toivoo kaikkia Hinku-kuntia osallistumaan ilmastoviestintää koskevaan kyselytutkimukseen. Vastauksia toivotaan sekä kunnan ilmastotyötä tekeviltä asiantuntijoilta että vies...

22.4.2021
Tampereen Hiedanrannassa testataan uutta tapaa säilyttää alueella tärkeitä kasveja

Tampereen Hiedanrannasta ollaan suunnittelemassa uutta 25 000 asukkaan uutta asuinaluetta. Tampereen kaupunki osti alueen vuonna 2014 M-Realilta ja avasi alueen portit vuonna 2016 julkiselle yleisölle...

12.4.2021
Aamukahvit: Kunta-Helmi-hankkeet

Tervetuloa verkoston aamukahveille tiistaina 13.4. klo 9-10! Aamukahvien teemana on kuntien Helmi-hankkeet.

7.4.2021
Vanhan mallin metsänhoito ja ulkoilureittien raivaaminen heikentävät luonnon monimuotoisuutta

Mielipidekirjoituksessa kannetaan huolta Tampereen metsien luontoarvoista. Miksi kaupunkimetsiä hoidetaan talousmetsinä, vaikka puuntuotannollisia tavoitteita ei ole?

6.4.2021

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu