Ajankohtaista - uutiset

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
2
3
4
5
6
7

Julkaistu
Hyvä asuinympäristö ja palvelut sekä luonnonläheisyys ovat tärkeimmät asiat kotikunnassa

Tuoreen tutkimustiedon mukaan enemmistö, 59 prosenttia, vastanneista kuntalaisista, arvioi oman kotikuntansa sijoittuvan melko tai erittäin hyvin kuntien välisessä kuvitteellisessa ”hyvä asua ja elää”...

7.12.2020
Luontokunnat- aamukahvitilaisuus 15.12.2020 klo 9.00–10.30

Tervetuloa aamukahvittelemaan Luontokunnat-verkoston ensimmäisille aamukahveille! Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä tulevan verkoston toimintaa, yhteisiä työskentelytapoja sekä tulevia tapahtumia ...

4.12.2020
Kaupunkiluonnon turvaaminen edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia

Yli 72 prosenttia suomalaisista asuu kaupungeissa, minkä takia kaupunkiluonnolla on suuri merkitys eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Suomen ...

23.11.2020
Helmi-elinympäristöohjelma rahoittaa 45 luonnonhoitohanketta kunnissa

Helmi-ohjelma saa lisävauhtia 36 kunnassa, kun 45 luonnonhoitohanketta kunnostaa uhanalaisia elinympäristöjä ympäristöministeriön Kunta-Helmi -erityisavustuksella. Osa hankkeista käynnistyi jo alkukes...

4.11.2020
Ympäristökasvatuksen hankeavustukset haettavissa marraskuun loppuun asti

Kunnilla on hyvä mahdollisuus hakea ympäristökasvatuksen hankeavustuksia luonnon monimuotoisuutta turvaaviin kasvatushankkeisiin esimerkiksi tukemalla luontosuhdetta tai kehittämällä luonnonlukutaitoa...

27.10.2020
Luontokunnat-verkostossa mukana 78 henkilöä ja 45 kuntaa

Luontokunnat-verkoston aloitustilaisuuden 24.9.2020 jälkeen 78* kuntien ja kaupunkien luontotoiminnassa työskentelevää henkilöä on ilmoittautunut mukaan Luontokunnat-verkostoon 45 kunnasta. Näin aluks...

26.10.2020
Rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan – avustushaku aukeaa 15.10.

Ovatko haitalliset vieraslajit vallanneet kiinteistösi? Tarvitaanko lähiympäristössäsi vieraslajien torjuntaa? Onko sinulla mielessä vieraslajihanke, mutta kumppanit ja rahoitus uupuvat? Nyt on aika t...

22.10.2020
Finnish municipalities contributing to super year of nature

Online event 22 October 2020 at 2 – 4 pm CET (3 – 5 pm Finnish time). Come and learn from the experiences of Finnish municipalities in contributing to biodiversity protection! Living in the middle of ...

12.10.2020
Ilmoittaudu tilaisuuteen: Luonto kiertotaloudessa 21.10.

Miten luontoa voi kierrättää kaupungeissa? Mitä esimerkkitapauksia on jo olemassa, miten ne toimivat ja ovatko ne skaalattavissa? Miten lehtikariketta ja kierrätysbetonia voitaisiin paremmin hyödyntää...

8.10.2020
Kuntien tehtäviä selvitettiin osana luonnonsuojelulain uudistusta - kuntaryhmä julkaisi ehdotuksensa

Kunnilla on monipuoliset mahdollisuudet edistää luonnon monimuotoisuutta yhteistyössä muiden kanssa, sillä ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehdään usein paikallisesti. Kunnat ohjaavat...

5.10.2020
Luontokunta-verkosto perustettiin

Suomen ympäristökeskus järjesti yhdessä Kuntaliiton kanssa Luontokunta-verkoston aloitustilaisuuden verkossa torstaina 24.9.2020. Tilaisuus piti alun perin järjestää toukokuussa Kuntatalolla, mutta ko...

25.9.2020
Kaksi erityisavustushakua kunnille käynnistyy: Avustusta lähivirkistysalueiden sekä kansallisten kaupunkipuistojen kunnostamiseen ja kehittämiseen

Osana hallituksen elvytyspakettia kunnille suunnataan rahoitusta yhtäältä virkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen ja toisaalta olemassa olevien kansallisten kaupunkipuistojen kunnostamiseen ...

23.9.2020
Tämän syksyn METSO-rahoitushaku talousmetsien luonnonhoidon kehittämishankkeille on avattu

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut tämän syksyn METSO-rahoitushaun valtakunnallisille talousmetsien luonnonhoidon kehittämishankkeille. Hankkeiden avulla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuot...

15.9.2020
Valtiolta vastaus ulkoilubuumiin: 10 miljoonaa elvytysrahaa kuntien lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen

Kevään koronarajoitukset saivat suomalaiset ulos liikkumaan ja uusia käyttäjiä löysi tiensä kaupunkiseutujen lähivirkistysalueille. Ulkoilureitit ja muut virkistys- ja viheralueet ovat olleet paikoin...

8.9.2020
Kuntien luontotyötä tukevan verkoston aloitustapaaminen

Luonnon monimuotoisuuden merkitys ja sen turvaamisen tarve on tunnistettu yhä laajemmin. Ratkaisut luonnon muotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia. Kunnilla on kykyä ja halua tehdä monipuoli...

3.9.2020
Koronakevät vaikuttanut suomalaisten luontosuhteeseen myönteisesti – tietoisuus luontomme suurimmasta uhasta edelleen hataraa

Neljännes suomalaisista kokee luontosuhteensa kehittyneen myönteisesti koronakevään aikana, selviää ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen suomalaisten luontosuhdebarometrista. Suurin osa o...

8.7.2020
Monissa kunnissa toimitaan jo luonnon monimuotoisuuden puolesta

Kuntaliiton ja Suomen ympäristökeskuksen tekemän selvityksen mukaan valtaosassa kunnista turvataan luonnon monimuotoisuutta erilaisilla toimilla jo nyt. Monimuotoista luontoa halutaan vaalia, koska se...

6.7.2020
Luonnon monimuotoisuus ratkaistaan paikallisesti - nyt juhlitaan kuntien luonnonsuojelutyötä

Toukokuun kolmennella viikolla vietetään YK:n kansainvälistä luonnon monimuotoisuusviikkoa ja 22.5. Suomessa juhlistetaan luonnon monimuotoisuuden päivää. Tiesitkö, että ratkaisut luonnon monimuotoisu...

23.6.2020

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
2
3
4
5
6
7
  • Tulosta sivu