Hallinto ja yhteistyö

Luontokunnat-verkosto tekee yhteistyötä monien eri tahojen ja toimijoiden kanssa. Luontokunnat-verkostoa vetävät yhteistyössä Suomen ympäristökeskus ja Kuntaliitto.

Luontokunnat-verkoston rahoituksesta vastaavat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus sekä säätiöt ja muut rahoittajat hankerahoituksen kautta. Tulevaisuudessa verkosto pyrkii rahoittamaan toimintansa kunnilta kerättävän jäsenmaksun ja hankerahoituksen avulla.

Luontokunnat-verkostoa ohjaa ympäristöministeriön nimittämä Luontokunnat-ohjausryhmä (pdf). Siihen on kutsuttu laajasti eri hallinnon alan toimijoita sekä kuntien ja maakuntien edustajia.

Luontokunnat-verkosto on edelläkävijäkuntien ja -maakuntien verkosto. Uudet jäsenet ovat tervetulleita.

Luontoviisaat kunnat -verkosto

Tavoitteelliseen toimintaan pyrkivä Luontoviisaat kunnat -verkosto perustettiin 31.1.2023. Siihen liittyminen edellyttää valtuuston, hallituksen tai muun vastaavaa toimivaltaa käyttävän tahon päätöksellä verkoston jäseneksi. Luontoviisaat kunnat -verkostoon liittyminen edellyttää Luontoviisaat kunnat -verkoston kriteerien täyttämistä (pdf).

Luontoviisaat kunnat -verkoston kriteereillä tarkoitetaan kuntien luontokadon hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa luontoa heikentäviä vaikutuksia ja edistämään luonnon monimuotoisuutta. Kunta oman toimintansa lisäksi sitoutuu vaikuttamaan alueensa toimijoihin kuten asukkaisiin, yrityksiin, maa- ja metsätalousyrittäjiin sekä vapaa-ajan asukkaisiin siten, että alueen toimijoiden tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta lisääntyy.

Luontokunnat ja Luontoviisaat kunnat -verkostot tekevät aktiivista yhteistyötä muiden verkostojen kanssa:

Julkaistu 8.9.2020 klo 9.59, päivitetty 23.5.2023 klo 7.30
  • Tulosta sivu