Pohjoismaiden kaupunkien viheralue-esimerkkejä

Viheralue-esimerkit on koottu Pohjoismaisen ministerineuvoston kestävien kaupunkien pohjoismaisen yhteistyöryhmän toimesta tarjoamaan inspiraatiota ja jakamaan kokemuksia. Seuraavat 15 pohjoismaista esimerkkiä kertovat kaupunkien viherrakenteiden avulla luoduista viihtyisistä elinympäristöistä.

Pohjoismaiden kartta
Kartta Pohjoismaista, jossa 15 esimerkkiä on merkitty punaisilla pisteillä. Kuva Ruotsin asunto-, rakennus- ja suunnitteluvirasto.

Esimerkkejä inspiraatioksi

Näiden esimerkkien tarkoitus on kertoa kokemuksista ja tukea kestävään kaupunkikehitykseen liittyvää tietojen vaihtoa Pohjoismaiden välillä etenkin kaupunkien viheralueiden osalta. Oheisessa pdf:ssä on jokaisesta esimerkistä lyhyt selostus suomeksi. Klikkaamalla esimerkkiä pääsee lukemaan laajemmat esittelytekstit ruotsiksi Ruotsin asunto-, rakennus- ja suunnitteluviraston sivustolta.

Esimerkeissä kuvataan kaupunkien viheralueiden kehittämiseen liittyviä oppimiskokemuksia eri näkökulmista, jotka voivat olla sekä inspiroivia että kiisteltyjä. Jotkin esimerkeistä ovat laajalti toimiviksi todettuja, toiset taas sisältävät enemmän innovaatioita, uusia lähestymistapoja ja kehitysmalleja.

Tavoitteena on, että kaikki sekä julkisella että yksityisellä sektorilla kaupunkien viheralueiden suunnittelun ja hoidon parissa työskentelevät tahot sekä päättäjät ja poliitikot löytäisivät inspiraatiota, argumentteja ja menetelmiä kaupunkien viheralueiden ja vihreiden voimavarojen kehittämiseen.

Kenelle esimerkit on tarkoitettu

Esimerkit on tarkoitettu ensisijaisesti tahoille, jotka toimivat seuraavilla aloilla:

 • suunnittelu (strateginen ja fyysinen)
 • toteutus (suunnittelu ja rakentaminen)
 • rakennetun ympäristön ja kaupunkien viheralueiden hoito Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Islannissa.

Esimerkkien lähtökohdat

Tärkeänä lähtökohtana tälle työlle olivat Ruotsin maataloustieteellisen yliopiston (SLU) pohjoismaisten kaupunkien viheralueita koskevan kyselyn tulokset. Kyselyssä haastateltiin kuntien keskeistä henkilöstöä Pohjoismaissa ja pyrittiin luomaan yleiskatsaus Pohjoismaiden tämänhetkisistä haasteista viheralueiden hallinnoinnissa. Raportissa havaitut haasteet on jaettu neljään teemaan:

 • tiivistyminen
 • käyttäjät
 • budjetti
 • suunnitelmat ja strategiat.

Lue lisää pohjoismaisten kaupunkien viheralueita koskevasta kyselystä kohdasta Aiheeseen liittyvää tietoa.

Esimerkkien toinen tärkeä lähtökohta oli, että kunkin esimerkin tulisi heijastaa erilaisia

 • vaiheita (suunnittelu-, kehitys- tai ylläpitovaihe)
 • työkalutyyppejä (strategiat, laskentamallit, suunnittelutyökalut jne.)
 • innovatiivisia työskentelytapoja, keskustelua, ankkurointiprosesseja ja organisaatiomuotoja.

Menetelmä

Esimerkit koottiin syksyllä 2020 SLU:n maisema-arkkitehtuurin, suunnittelun ja hallinnoinnin laitoksen työryhmän toimesta.

Keskeisten työntekijöiden haastattelut

Saadakseen laajasti tietoa Pohjoismaiden toimista kaupunkien viheralueiden saralla työryhmä haastatteli pohjoismaisia viheralueiden ylläpitäjiä, joita oli haastateltu myös yllä mainittuun raporttiin. Tietoja saatiin sähköpostitse suunnittelijoilta kaikissa Pohjoismaissa sekä ympäristöjärjestöiltä ja yliopistoilta. Työ suoritettiin syys-marraskuussa 2020.

Valintaperusteet

Ensimmäisessä vaiheessa haastattelujen tarkoituksena oli tuottaa suuri määrä kiinnostavia esimerkkejä. Esimerkkejä saatiin noin 300. Yllä mainittuja lähtökohtia käytettiin kriteereinä esimerkkien analysoinnissa ja valinnassa.

Osana hyvien esimerkkien valintaprosessia arvioitiin myös sitä, miten ne täydentäisivät toisiaan. Esimerkkien haluttiin myös edustavan eri maita ja eri kokoja (skaalaa) sekä käsittelevän kaupunkialueiden tiivistymiseen, erilaisiin käyttäjänäkökulmiin ja riittämättömään rahoitukseen liittyviä ongelmia sekä dokumentoivan kaupunkien viheralueiden tuottamaa arvoa.

Kun alustavasti oli valittu 20 esimerkkiä, hankittiin lisätietoja verkosta sekä projektien toteutuksessa mukana olleiden ihmisten perusteellisilla haastatteluilla. Näin pyrittiin selvittämään esimerkkien menestykseen vaikuttaneita tekijöitä. Lopuksi valittiin 15 projektia. On kuitenkin muistettava, että on olemassa muita esimerkkejä, jotka voivat kertoa yhtä positiivisia tarinoita kenties toisenlaisilla innovatiivisilla tavoilla.

 

Lue lisää muilta verkkosivustoilta

 

Julkaistu 6.9.2021 klo 12.12, päivitetty 14.9.2021 klo 10.30
 • Tulosta sivu