Materiaalit

Tälle sivulle kootaan verkoston ja muiden tuottamaa luontokuntamateriaalia.

Koulutusseminaari kunnille ekologisen kompensaation suunnittelusta ja toteutuksesta 21.8.2023

Ekologinen kompensaation on yksi uusi keino Suomessa hidastaa luontokatoa. Säädökset vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta tulivat voimaan uudessa luonnonsuojelulaissa 1.6.2023. Ekologisen kompensaation avulla kunnat ja kaupungit voivat paikallisesti turvata luonnonmonimuotoisuuden säilymistä tai jopa monimuotoisuuden lisäämistä. Paikan päällä Kuntatalolla tilaisuuteen osallistui 13 ja linjoilla noin 138 henkilöä.

Seminaari ja työpaja kuntien luonnon monimuotoisuusstrategian ja -ohjelman tekemisestä 17.5.2023

Luontokato on noussut ilmaston muutoksen ohella merkittäväksi ympäristökriisiksi. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon suhde on kahtiajakoinen, ja molempien ratkaiseminen yhtäaikaisesti on elintärkeätä. Luonnon monimuotoisuus strategian ja ohjelman eli LUMO-ohjelman avulla kunnat ja kaupungit voivat paikallisesti vastaamaan noihin suuriin kansainvälisiin haasteisiin. Paikan päällä tilaisuuteen osallistui 32 ja linjoilla noin 45 henkilöä.

Pölyttäjä-seminaari 13.10.2022

Luontokunnat-verkoston pölyttäjäseminaarissa kuultiin esitelmiä pölyttäjäseurannasta, pölyttäjien tilasta ja ennen kaikkea siitä, miten kunnat ja kaupungit voivat huomioida pölyttäjiä kuntametsissä ja rakennetussa ympäristössä. Osallistujia oli paikan päällä 18 ja linjoilla noin 120 henkilöä.

Luontokunnat-verkoston verkostotapahtuma 5.5.2022

Tilaisuuden työpajaosuuden keskeisenä tavoitteena oli kehittää kunnan luontoviisautta osoittavaa kriteeristöä, johon tavoitteellisesta toiminnasta kiinnostuneiden kuntien on jatkossa mahdollista sitoutua. Työpajan pohjana oli lista jo aiemmissa tilaisuuksissa mahdollisiksi kriteeriksi tunnistettuja asioita. Kriteeristön lisäksi työpajassa pohdittiin myös keinoja poikkitoimialaisen työryhmän perustamiseen kunnan luontotyön edistämiseksi. 

Strategisen LIFE-luontohankkeen esittely Luontokunnat-verkostolle 12.5.2022 

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -opasta käsittelevä webinaari 29.3.2022

Kestävä kuntatyö 2022 – ymmärrystä ja yhteistyötä -weinaari

Avoimien viheralueiden hoito ja perinnebiotoopit -webinaari 5.10.2021

Vieraslajitilaisuus 5.5.2021

Indikaattoripaja kunnille -tilaisuus 25.3.2021

Vihreä lippu Luonnon monimuotoisuus -oppimateriaali

Kuntaopas kompensaatiosta

Luontokuntaverkoston aloitustilaisuus 24.9.2020

Esitelmät

Ryhmätyöt 

Tiedostoihin on koottu kaikkien ryhmien vastaukset kyseiseen työpajakysymykseen

Vanhempaa luontokuntamateriaalia

Wisdom Letters

Ympäristötiedon foorumin tilaisuus 11.12.2019

 

 

 

Julkaistu 1.9.2020 klo 10.31, päivitetty 23.8.2023 klo 8.42
  • Tulosta sivu